Title: Čeští legionáři v Rusku a Itálii během první světové války
Other Titles: The Czech Legionaries in Russia and Italy during the First World War
Authors: Rašková, Eva
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Kodet, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8155
Keywords: 1. světová válka;legionáři;legie;Rusko;Itálie;Československo
Keywords in different language: 1st world war;legionaries;legion;Russia;Italy;Czechoslovakia
Abstract: Diplomová práce se zabývá činností českých legionářů v Rusku a Itálii, jejichž činnost patřila k charakteristickému projevu zahraničního odboje proti existenci Rakouska-Uherska v období první světové války. I přesto, že počátky budování československých legií v zahraničí nebyly jednoduché, v průběhu několika let se staly politicky autonomní součástí armád dohodových států. V úvodní části práce je představen válečný konflikt a jeho povaha. Poté je zmíněna rakousko-uherská branná moc. Jedním z cílů práce bylo nalézt odpověď na to, jaká byla ochota českých vojáků bojovat za císaře. Hlavní důraz autorka položila na komparaci aktivity českých legionářů na ruské a italské frontě. V závěru práce je v krátkosti připomenut koncept vyhlášení samostatného československého státu. Ten vycházel z předpokladu porážky Centrálních mocností, což bylo primárním cílem mnohých českých legionářů.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the activities the Czechoslovak legionaries in Russia and Italy. Their activities were characteristic demonstration of foreign resistance against existence of Habsburg Monarchy during the First World War. The beginning of construction of Czechoslovak legions in overseas was complicated. But they became autonomous part of Russian and Italian militaries within some years. At first it was necessary to answer the question, was the willingness to fight for emperor and his monarchy. The comparison of activities of Czechoslovak legionaries in Russia and Italy are very important. The concept of forth Czechoslovakia was supplement. The defeat of Central powers was the main premise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cesti legionari v Rusku a Italii behem prvni svetove valky.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
Raskova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce927,9 kBAdobe PDFView/Open
Raskova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce928,92 kBAdobe PDFView/Open
Raskova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce358,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8155

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.