Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRanda, Miroslav
dc.contributor.authorZajaczkowská, Anna
dc.date.accepted2013-08-29
dc.date.accessioned2014-02-06T12:38:00Z
dc.date.available2012-06-13cs
dc.date.available2014-02-06T12:38:00Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-28
dc.identifier50938
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8177
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá významným plzeňským vědcem Antonínem Špeldou. Práce popisuje jeho rodinu, studium, díla a působení ve fyzikálních a hudebních kruzích v Plzni. V první fázi bakalářské práce jsem se zaměřila na vyhledávání informací v archivu, knihovně, také jsem kontaktovala lidi, kteří Antonína Špeldu znali osobně. Tito lidé mi pomohli Antonína Špeldu více poznat. V druhé části jsem se zaměřila na dílo, které Antonín Špelda napsal. Kromě textových informací se mi podařilo získat mnohé fotografie dokumentující životní osudy Antonína Špeldy.cs
dc.format120 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50938-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectAntonín Špeldacs
dc.subjecthudbacs
dc.subjectfyzikacs
dc.titleAntonín Špelda - významná osobnost plzeňské fyziky a hudbycs
dc.title.alternativeAntonín Špelda - an important figure in Pilsen physics and musicen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra matematiky, fyziky a technické výchovycs
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with prominent Pilsen scientist Antonín Špelda. It describes his family, study, and activities as a physicist and musician in Pilsen. I focused on the search for information in the archives and library in the first phase of my bachelor thesis. I also contact people, who knew Antonín Špelda personally. These people helped me to know him better. The second part of my thesis is focused on the work that Antonín Špelda wrote. In addition to the text information I managed to get many photographs documenting his life.en
dc.subject.translatedAntonín Špeldaen
dc.subject.translatedmusicen
dc.subject.translatedphysicsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spelda def.pdfPlný text práce8,03 MBAdobe PDFView/Open
ZAJACZKOWSKA - ved..pdfPosudek vedoucího práce162,81 kBAdobe PDFView/Open
ZAJACZKOWSKA - opon..pdfPosudek oponenta práce102,23 kBAdobe PDFView/Open
ZAJACZKOWSKA - prot..pdfPrůběh obhajoby práce42,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.