Title: Československo a svatý stolet - diplomatické vztahy do roku 1989
Other Titles: Czechoslovakia and holy see - diplomatic relations till year 1989
Authors: Kučerka, David
Advisor: Kopal, Vladimír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8195
Keywords: svatý stolec;Vatikán;katolická církev;diplomatické styky;mezinárodní právo
Keywords in different language: holy see;Vatican;catholic church;diplomatic relations;international law
Abstract: Diplomová práce se věnuje historii a vývoji diplomatických styků mezi Svatým stolcem a Československem. Zabývá se také tím, jak tyto vztahy ovlivňovaly vnitro-politickou situaci a naopak. Období, které mapuje zahrnuje počátky české státnosti a končí obnovením demokratického republikového systému v roce 1989. Připravuje prostor pro další zkoumání a zhodnocení diplomatických styků v následujícím období až do současnosti.
Abstract in different language: The thesis deals with the history and development of diplomatic relations between the Holy See and Czechoslovakia.It also deals with the ways these relations were influenced by national political situation and vice versa. The period surveyed includes the begining of Czech statehood and it finishes as democratic republic system restored in 1989. It serves the basis for further investigation and evaluation of diplomatic relations in the following period up to the present time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kucerka David - diplomova prace KMP 2013.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
Kucerka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce547,15 kBAdobe PDFView/Open
Kucerka-oponent.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Kucerka 1.pdfPrůběh obhajoby práce856,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8195

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.