Title: Delta-robot řízený z počítače
Other Titles: Computer controlled delta-robot
Authors: Faktor, Martin
Advisor: Weissar, Petr
Weissar, Petr
Referee: Křivka, Jindřich
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8243
Keywords: delta robot;modelářské servo;mikrokontrolér;AVR;RS-232;kinematika
Keywords in different language: delta robot;servo motor;microcontroller;AVR;RS-232;kinematics
Abstract: Predkládaná bakalárská práce se zabývá návrhem a konstrukcí modelu delta robota ovládaného z pocítace. V první cásti práce je popsán návrh rídicí jednotky a ovládání modelárských serv. Ve druhé cásti je práce zamerena na popis kinematiky delta robota a v poslední cásti se práce zabývá popisem softwarového vybavení rídicí jednotky a aplikace pro osobní pocítac.
Abstract in different language: The thesis deals with the proposal and the construction of a delta robot controlled through a computer. In the first part, control unit proposal and controls of the servo motors are described. The second part focuses on delta robot kinematics and the last part describes the control unit software and a personal computer application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin_Faktor_BP.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
053485_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,2 kBAdobe PDFView/Open
053485_oponent.pdfPosudek oponenta práce330,69 kBAdobe PDFView/Open
053485_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce142,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.