Název: Sada bust
Další názvy: The set of busts
Autoři: David, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Potůčková, Naděžda
Oponent: Poláček, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8277
Klíčová slova: keramika;busta;výraz;modelace;emoce;zoufalství;něha;chlípnost;agrese
Klíčová slova v dalším jazyce: ceramics;bust;expression;modelling;emotion;despair;tenderness;passion;aggression
Abstrakt: Cílem mé bakalářské práce je vytvořit několik bust, z nichž se každá bude snažit zachytit určitou emoci. Budu vycházet ze znalosti dějin výtvarné kultury, technologie keramické tvorby, sociologie a psychologie. Hlavy vymodeluji z šamotových hlín, vypálím v peci na dřevo a skombinuji s jinými materiály za studena. Závěrem uvedu anketu, která u diváků ověří, zda poznají, jaké emoce mají jednotlivé busty vyjadřovat.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my thesis is to create several busts, each of which will try to capture a certain emotion. I will build on the knowledge of the history of art culture, technology of ceramic design, sociology and psychology. I will shape the heads from fireclay, burn in wood oven and then combine with other materials as a cold-form. I will finaly introduce a short questionnaire which check if the viewers understand what emotion should a busts imagine.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
David-Scan-vedouci-Potuckova-2013.PDFPosudek vedoucího práce3,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
David-Scan-oponent-Polacek-2013.PDFPosudek oponenta práce2,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - David Ladislav_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8277

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.