Title: Sada bust
Other Titles: The set of busts
Authors: David, Ladislav
Advisor: Potůčková, Naděžda
Referee: Poláček, Stanislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8277
Keywords: keramika;busta;výraz;modelace;emoce;zoufalství;něha;chlípnost;agrese
Keywords in different language: ceramics;bust;expression;modelling;emotion;despair;tenderness;passion;aggression
Abstract: Cílem mé bakalářské práce je vytvořit několik bust, z nichž se každá bude snažit zachytit určitou emoci. Budu vycházet ze znalosti dějin výtvarné kultury, technologie keramické tvorby, sociologie a psychologie. Hlavy vymodeluji z šamotových hlín, vypálím v peci na dřevo a skombinuji s jinými materiály za studena. Závěrem uvedu anketu, která u diváků ověří, zda poznají, jaké emoce mají jednotlivé busty vyjadřovat.
Abstract in different language: The aim of my thesis is to create several busts, each of which will try to capture a certain emotion. I will build on the knowledge of the history of art culture, technology of ceramic design, sociology and psychology. I will shape the heads from fireclay, burn in wood oven and then combine with other materials as a cold-form. I will finaly introduce a short questionnaire which check if the viewers understand what emotion should a busts imagine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFView/Open
David-Scan-vedouci-Potuckova-2013.PDFPosudek vedoucího práce3,21 MBAdobe PDFView/Open
David-Scan-oponent-Polacek-2013.PDFPosudek oponenta práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - David Ladislav_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,36 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8277

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.