Název: Odpovědnost za škodu ve veřejné správě
Další názvy: Liability to damages within public administration
Autoři: Škach, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Kopecký, Martin
Oponent: Krč, Robert
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8306
Klíčová slova: odpovědnost;odpovědnost za škodu;veřejná správa;škoda;nemajetková újma;náhrada škody;nezákonné rozhodnutí;nesprávný úřední postup;zákon č. 82/1998 Sb.
Klíčová slova v dalším jazyce: responsibility;liability to damage;public administration;damage;non-proprietary loss;compensatory damages;unlawfull decision;maladministration;act no. 82/1998 Coll.
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá odpovědností státu a územně samosprávných celků za škodu způsobenou v rámci vztahů, jimiž se realizuje veřejná správa. Těžištěm práce je odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku nezákonného rozhodnutí a nesprávného úředního postupu dle zákona č.82/1998 Sb. Další části jsou věnovány obecné odpovědnosti za škodu tak jak ji vymezuje občanský zákoník a případům odpovědnosti státu a územně samosprávných celků za škodu dle zvláštních předpisů. Cílem práce je podat základní charakteristiku těchto forem odpovědnosti uplatňujících se v rámci veřejné správy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the liability of state and local governments for the damage caused within process of public administration. The focus of the work is the liabilty for damage resulting from unlawful decisions and maladministration contained in the Act no. 82/1998 Coll. Other parts cover general liability to damages as defined by the Civil Code and cases of liability of state and local governments for damage as defined by special legal acts. The aim of this thesis is to give overview of applying these forms of responsibility within the public administration.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pavel Skach - Diplomova prace - hotova.pdfPlný text práce741,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Skach-Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce944,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Skach-Krc.pdfPosudek oponenta práce709,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Skach-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce594,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8306

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.