Title: Odpovědnost za škodu ve veřejné správě
Other Titles: Liability to damages within public administration
Authors: Škach, Pavel
Advisor: Kopecký, Martin
Referee: Krč, Robert
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8306
Keywords: odpovědnost;odpovědnost za škodu;veřejná správa;škoda;nemajetková újma;náhrada škody;nezákonné rozhodnutí;nesprávný úřední postup;zákon č. 82/1998 Sb.
Keywords in different language: responsibility;liability to damage;public administration;damage;non-proprietary loss;compensatory damages;unlawfull decision;maladministration;act no. 82/1998 Coll.
Abstract: Diplomová práce se zabývá odpovědností státu a územně samosprávných celků za škodu způsobenou v rámci vztahů, jimiž se realizuje veřejná správa. Těžištěm práce je odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku nezákonného rozhodnutí a nesprávného úředního postupu dle zákona č.82/1998 Sb. Další části jsou věnovány obecné odpovědnosti za škodu tak jak ji vymezuje občanský zákoník a případům odpovědnosti státu a územně samosprávných celků za škodu dle zvláštních předpisů. Cílem práce je podat základní charakteristiku těchto forem odpovědnosti uplatňujících se v rámci veřejné správy.
Abstract in different language: This thesis deals with the liability of state and local governments for the damage caused within process of public administration. The focus of the work is the liabilty for damage resulting from unlawful decisions and maladministration contained in the Act no. 82/1998 Coll. Other parts cover general liability to damages as defined by the Civil Code and cases of liability of state and local governments for damage as defined by special legal acts. The aim of this thesis is to give overview of applying these forms of responsibility within the public administration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavel Skach - Diplomova prace - hotova.pdfPlný text práce741,88 kBAdobe PDFView/Open
DP-Skach-Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce944,31 kBAdobe PDFView/Open
DP-Skach-Krc.pdfPosudek oponenta práce709,3 kBAdobe PDFView/Open
DP-Skach-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce594,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8306

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.