Název: Vzdělávací procesy v podniku
Další názvy: Educational process in company
Autoři: Bradová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Věra
Oponent: Jermář, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8391
Klíčová slova: vzdělávací proces;podnik;vstupní školení;efektivita
Klíčová slova v dalším jazyce: educational process;enterprise;initial training;efficiency
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu současného stavu v oblasti vstupního vzdělávání pracovníků v akciové společnosti TeliaCall a na základě této analýzy, teoretických poznatků a výsledků dotazníkového šetření navrhnout opatření vedoucí k zefektivnění tohoto vzdělávacího procesu v podniku. Úvodní část, tzv. teoretická, obsahuje základní cíle, definuje pojem vzdělávání zaměstnanců a uvádí metody vzdělávání pracovníků. Další část je zaměřena na strukturu Call Centra Skupiny ČEZ, představení společností ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. a TeliaCall, a.s a to jak po finanční, tak po organizační stránce. Důležitou součástí bakalářské práce je vyhodnocení dotazníkového šetření. V závěru práce jsou navržena opatření pro zefektivnění vstupního vzdělávacího procesu a úspory nákladů na vstupní školení.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the analysis of the current state of the initial worker's training in the TeliaCall joint-stock company. This work will suggest measures to increase in efficiency of the educational process in this enterprise on the basis of analysis, theoretical knowledge, and survey results. The introductory part, so called theoretical, contains basic objectives, defines employee training and presents training methods. Further section focuses on the structure of the call center CEZ Group, introduces CEZ Customer Services, LLC. and TeliaCall, joint-stock company both the financial and organizational terms. An important part of the thesis is to evaluate the survey. In conclusion, these are measures designed to increase efficiency of the initial educational process and cost savings in initial training.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Veronika Bradova.pdfPlný text práce7,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_bradova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_bradova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_bradova.PDFPrůběh obhajoby práce144,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8391

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.