Název: Řízení vztahů se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku
Další názvy: Customer Relationship Management and its Importance for Strengthening the Company´s Competitiveness
Autoři: Petrák, Adam
Vedoucí práce/školitel: Skálová, Petra
Oponent: Šlechtová, Yvona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8433
Klíčová slova: zákazník;konkurenceschopnost;interakce;CRM;databáze
Klíčová slova v dalším jazyce: customer;competitivness;interaction;database;CRM
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce "Řízení vztahů se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku" je problematika konkurenceschopnosti podniku v souvislosti s implementací sytému CRM. Zkoumaným podnikem je společnost AAA Energie, s.r.o., pro který byla provedena komplexní analýza vnějších a vnitřních faktorů, analýza interních procesů a SWOT analýza. Na závěr byly výsledky průzkumu vyhodnoceny a vyvozeny adekvátní doporučení změn řízení vztahů se zákazníkem. U všech doporučení byl posouzen význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this bachelor thesis called "Customer Relationship Management and its Importance for Strengthening the Company´s Competitiveness" is the competitive ability of a company in connection with CRM system´s implementation. The surveyed company is AAA Energie, Ltd. for whom the following analyses were performed: a complex analysis of inner and outer factors, analysis of internal processes and a SWOT analysis. At the end the survey outcomes were evaluated and appropriate suggestions of changes in customer relationship management were made. All suggestions included consideration of relevance toward strengthening the company´s competitiveness.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rizeni vztahu se zakaznikem a jeho vyznam pro posileni konkurenceschopnosti podniku.pdfPlný text práce904,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_petrak_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_petrak_OP.PDFPosudek oponenta práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_petrak.PDFPrůběh obhajoby práce203,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8433

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.