Název: Analýza neformálních vztahů úředníků na ministerstvu
Další názvy: Analysis of informal relationships of state administration officers
Autoři: Poláková, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Hirt, Tomáš
Oponent: Zíková, Tereza
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8516
Klíčová slova: formální organizace;byrokracie;formalní struktura;neformální vztahy;analýza sociálních sítí;organizační rutina
Klíčová slova v dalším jazyce: formal organization;bureaucracy;formal structure;informal relationships;social network analysis;organizational routine
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá formování neformálních vztahů na pozadí formálně vymezené organizace s byrokratickou správou. Jsou představeny teoretické i empirické snahy o uchopování duality formální - neformální a jejich vzájemné působení v rámci interdisciplinárního studia organizací. V tomto kontextu je představen ideálně-typický model moderní byrokracie od Maxe Webera a jeho kritiků. Skrze analýzu sociálních sítí je pak prezentován vlastní výzkum neformálních vztahů úředníků na jednom českém ministerstvu. Výstupy k samotnému výzkumu jsou zpracovávány pomocí softwaru Ucinet, který umoˇžnuje vizualizaci sítí pomocí grafů a měření strukturálních charakteristik sítí.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with ways of making of informal relations within a formal organization with bureaucratic administration. The first part of it introduces theoretical and empirical approaches that embrace the duality of formal/informal and their mutual impact in light of a long-term interdisciplinary organization studies. The second part of the thesis is devoted to social networks analysis (SNA)which was used as methodolody tool to the research that have been conducted by author in a setting of one of the ministerial departments of the Czech Republic. The social networks of officer´s informal relationships were analyzed by the UCINET program what enables vizual expression of networks.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
PolakovaDP2012.pdfPlný text práce665,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce313,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8516

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.