Název: Posouzení a optimalizace implantátu Revizní modulární dřík - typ RMD
Další názvy: Assessment and optimization of implant Revision modular stem - type RMD
Autoři: Pacoltová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Formánek, Josef
Fencl, Jaroslav
Oponent: Čoupek, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8726
Klíčová slova: TEP;implantát;CAD;MKP;napětí;koroze
Klíčová slova v dalším jazyce: TEP;implant;CAD;FEM;stress;corrosion
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá posouzením a optimalizací implantátu ?Revizní modulární dřík - typ RMD?. Teoretická část obsahuje rozbor možných příčin selhávání modulárních implantátů. Praktická část se věnuje sestavení výpočtového modelu se zaměřením na stanovení vhodných okrajových podmínek. Pomocí vytvořeného modelu je posuzováno konstrukční řešení implantátu a navržena jeho optimalizace. V praktické části práce je využit CAD systém ProENGINEER a výpočtový software MSC Marc/Mentat.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis deals with assessment and optimization of an implant "Inspection modular shaft - type RMD". The theoretical part analyses possible causes of modular implants failure. The practical part is devoted to the design of computational models focusing on the definition of appropriate boundary conditions. The design of the implants is assessed on the basis of the results gained from structural analyses and shape optimizations are proposed. The practical part is supported by the CAD system ProEngineer and the computational software MSC Marc / Mentat.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DiplFinal.pdfPlný text práce3,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Pacoltova.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Pacoltova.pdfPosudek oponenta práce928,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pacoltova.pdfPrůběh obhajoby práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8726

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.