Název: Napoleonovo tažení do Ruska
Další názvy: Napoleon's Russian Campaign
Autoři: Vaňková, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Šedivý, Miroslav
Oponent: Kodet, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8753
Klíčová slova: napoleonské války;bitva u Borodina;Moskevská oblast;Rusko;Michail Illarionovič Kutuzov;Napoleon Bonaparte;vojenská strategie
Klíčová slova v dalším jazyce: napoleonic wars;battle of Borodino;Moscow region;Russia;Michail Illarionovič Kutuzov;Napoleon Bonaparte;strategic situation
Abstrakt: Obsahem předkládané bakalářské práce je analýza příčin, průběhu a důsledků Napoleonova tažení do Ruska v roce 1812. Téma je zpracováno v širších souvislostech Napoleonovy zahraniční politiky. Cílem této práce je poskytnout ucelený náhled na Napoleonovo tažení do Ruska s přihlédnutím k politické a hospodářské situaci v Evropě před tímto tažením a zhodnocení jeho důsledků v evropském kontextu, které byly dalekosáhlé a ovlivnily dění téměř v celé Evropě. Především to ale znamenalo počátek pádu samotného Napoleona i jeho impéria.
Abstrakt v dalším jazyce: The contents of this thesis is the analysis of causes, development and consequences of Napoleon's Russian Campaign in 1812. The topic is processed in broader context of Napoleon's foreign policy. The goal of this thesis is to provide overall view on Napoleon campaign to Russia with taking into account the political and economic European situation before this campaign and evaluation of its consequences in European context, which were far-reaching and influenced all Europe. Primarily it was the beginning of the collapse of Napoleon imperium and Napoleon himself.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Andrea Vankova format World.pdfPlný text práce713,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vankova_Sedivy.docxPosudek vedoucího práce46,74 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Vankova_Kodet.docxPosudek oponenta práce50,57 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Vankova_Andrea0001.pdfPrůběh obhajoby práce425,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8753

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.