Title: Osvobození západních Čech americkou armádou a jeho prezentace komunistickým režimem 50. let
Other Titles: Liberation of Western Bohemia by United States Army and how it was presented by communistic regime of 1950s
Authors: Bízková, Milada
Advisor: Křížová, Markéta
Referee: Nenutil, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8754
Keywords: osvobození;americká armáda;západní Čechy;Patton;komunistický režim
Keywords in different language: liberation;United States Army;Western Bohemia;Patton;communistic regime
Abstract: Hlavním záměrem bakalářské práce je popis událostí, ke kterým došlo v květnu 1945 na území západních Čech a následné srovnání přístupu k osvobození těsně po válce, v období komunismu a po jeho pádu. Část práce je věnována popisu života generála Pattona.
Abstract in different language: The main intention of this bachelor thesis is the description of events that occurred in May 1945 in Western Bohemia and comparison of the approach to liberation immediately after the war, during communism and after its fall. Part of the work is dedicated to describing the life of General Patton.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_BIZKOVA.pdfPlný text práce10,43 MBAdobe PDFView/Open
bizkova_krizova.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFView/Open
protokol_o_hodnoceni_prace Bizkova nenutil.rtfPosudek oponenta práce1,49 MBRTFView/Open
Bizkova_Milada.pdfPrůběh obhajoby práce528,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8754

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.