Název: \nl{} Osvobození západních Čech americkou armádou a jeho prezentace komunistickým režimem 50. let
Další názvy: Liberation of Western Bohemia by United States Army and how it was presented by communistic regime of 1950s
Autoři: Bízková, Milada
Vedoucí práce/školitel: Křížová, Markéta
Oponent: Nenutil, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8754
Klíčová slova: osvobození;americká armáda;západní Čechy;Patton;komunistický režim
Klíčová slova v dalším jazyce: liberation;United States Army;Western Bohemia;Patton;communistic regime
Abstrakt: Hlavním záměrem bakalářské práce je popis událostí, ke kterým došlo v květnu 1945 na území západních Čech a následné srovnání přístupu k osvobození těsně po válce, v období komunismu a po jeho pádu. Část práce je věnována popisu života generála Pattona.
Abstrakt v dalším jazyce: The main intention of this bachelor thesis is the description of events that occurred in May 1945 in Western Bohemia and comparison of the approach to liberation immediately after the war, during communism and after its fall. Part of the work is dedicated to describing the life of General Patton.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_BIZKOVA.pdfPlný text práce10,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bizkova_krizova.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
protokol_o_hodnoceni_prace Bizkova nenutil.rtfPosudek oponenta práce1,49 MBRTFZobrazit/otevřít
Bizkova_Milada.pdfPrůběh obhajoby práce528,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8754

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.