Název: Shakespearův Hamlet. Pokus o interpretaci.
Další názvy: Shakespeare's Hamlet: attempt at interpretation
Autoři: Nejedlá, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Blahutková, Daniela
Oponent: Kastnerová, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8779
Klíčová slova: William Shakespeare;Hamlet;renesanční tragédie;antické drama;estetika
Klíčová slova v dalším jazyce: William Shakespeare;Hamlet;Renaissance tragedy;ancient drama;aesthetics
Abstrakt: Práce se zaměřuje na Shakespearovo tragédii Hamlet. Tematizován je Shakespearův styl v rozporu s Aristotelovou Poetikou. Důležitou složkou je popis hlavní dějové linie s motivy šílenství a pomsty. Poslední kapitola je pak zaměřená na etické otázky Hamletovy povahy i problému pomsty. Celá práce směřuje k zpochybnění Hamleta jako tragédie msty. V závěru jsou pak vypsány jiné alternativy sub-žánru.
Abstrakt v dalším jazyce: The work focuses on Shakespeare's tragedy Hamlet. Shakespeare's thematised style contrary to Aristotle's Poetics. An important component is the description of the main storyline with themes of madness and revenge. The last chapter is focused on the ethical questions of Hamlet's character and the problem of revenge. The whole work is aimed to challenge Hamlet as a tragedy revenge. In conclusion are listed alternatives sub-genre.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce457,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP sl. Nejedla.rtfPosudek vedoucího práce870,2 kBRTFZobrazit/otevřít
Nejedla posudek BP oponent.rtfPosudek oponenta práce1,5 MBRTFZobrazit/otevřít
Nejedla_Marketa.pdfPrůběh obhajoby práce305,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8779

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.