Název: K otázkám funkcí a typů lidské inteligence
Další názvy: On the questions of functions and types of human intelligence
Autoři: Lipperová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Květová, Eliška
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8780
Klíčová slova: druhy inteligence;inteligenční testy;sebeuvědomění;ovládání emocí;rozvoj schopností
Klíčová slova v dalším jazyce: categorisation of intelligence;intelligence tests;self-awareness;managing of emotions;development of abilities
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce jsou funkce a typy lidské inteligence. Teoretická část je zaměřena na představení druhů inteligence podle různých autorů. Praktická část se zabývá hlouběji emoční inteligencí a jejím rozvojem u dětí. Tato část tvoří přehled rad a návodů, kterými mohou rodiče u dětí podněcovat a rozvíjet emoční schopnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis addresses types and functions of human intelligence. The theoretical part summarises categorisation of intelligence according to varied approaches of particular researchers. The practical part of this thesis studies in detail the emotional intelligence and its development in children. An overview of advice and instructions is given that helps parents to stimulate and develop emotional abilities of their children.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lipperova_Marketa_BP.pdfPlný text práce774,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lipperova bp JM posudek - typy inteligence a rozvijeni emocni.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Lipperova_Kvetova.pdfPosudek oponenta práce68,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lipperova_Marketa.pdfPrůběh obhajoby práce570,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8780

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.