Název: Specifika evropského umění na základě komparace s uměním východním: Francouzské malířství doby klasicismu a čínské tradiční malířství
Další názvy: Specifics of European Art in the Comparasion with the Art of the Far East: French Painting of the Classicism and Chinese Traditional Painting
Autoři: Drunecká, Nela
Vedoucí práce/školitel: Bílková, Jitka
Oponent: Hečková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8800
Klíčová slova: osvícenství;Charles Batteux;Denis Diderot;Johann Joachim Winckelmann;klasicismus;francouzské malířství;Jacques-Louis David;Jean Auguste Dominique Ingres;čínské tradiční myšlení;taoismus;čínská tradiční malba
Klíčová slova v dalším jazyce: age of enlightenment;Charles Batteux;Denis Diderot;Johann Joachim Winckelmann;classicism;french painting;Jacques-Louis David;Jean Auguste Dominique Ingres;chinese traditon thought;taoism;chinese tradition painting
Abstrakt: Cílem práce je komparace evropského umění s uměním francouzským - konkrétně srovnává francouzskou klasicistní malbu s tradiční čínskou tušovou malbou. Na základě srovnání ukazuje rozdílnosti či případné podobnosti ve způsobu myšlení obou kultur a jejich následné promítnutí v daném díle. Práce také ukazuje rozdílné chápání pojmu přirozeno a zároveň jeho reflexi v umění.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is the comparison between European art and art of the Far East - specifically bezween French Painting of the Classicism and Chinese Tradional Painting. On the basis of comparasion it should shows to differences or similarities between way of thinking both cultures and their subsequent reflection in art. The work also shows that both cultures have a different view of understanding what nature mean. Similarly showing their ability to graps these ideas through art.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalar. prace.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drunecka_Bilkova.rtfPosudek vedoucího práce1,5 MBRTFZobrazit/otevřít
oponent-posudek_Drunecka.pdfPosudek oponenta práce825,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drunecka_Nela.pdfPrůběh obhajoby práce281,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8800

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.