Title: Specifika evropského umění na základě komparace s uměním východním: Francouzské malířství doby klasicismu a čínské tradiční malířství
Other Titles: Specifics of European Art in the Comparasion with the Art of the Far East: French Painting of the Classicism and Chinese Traditional Painting
Authors: Drunecká, Nela
Advisor: Bílková, Jitka
Referee: Hečková, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8800
Keywords: osvícenství;Charles Batteux;Denis Diderot;Johann Joachim Winckelmann;klasicismus;francouzské malířství;Jacques-Louis David;Jean Auguste Dominique Ingres;čínské tradiční myšlení;taoismus;čínská tradiční malba
Keywords in different language: age of enlightenment;Charles Batteux;Denis Diderot;Johann Joachim Winckelmann;classicism;french painting;Jacques-Louis David;Jean Auguste Dominique Ingres;chinese traditon thought;taoism;chinese tradition painting
Abstract: Cílem práce je komparace evropského umění s uměním francouzským - konkrétně srovnává francouzskou klasicistní malbu s tradiční čínskou tušovou malbou. Na základě srovnání ukazuje rozdílnosti či případné podobnosti ve způsobu myšlení obou kultur a jejich následné promítnutí v daném díle. Práce také ukazuje rozdílné chápání pojmu přirozeno a zároveň jeho reflexi v umění.
Abstract in different language: The aim of this work is the comparison between European art and art of the Far East - specifically bezween French Painting of the Classicism and Chinese Tradional Painting. On the basis of comparasion it should shows to differences or similarities between way of thinking both cultures and their subsequent reflection in art. The work also shows that both cultures have a different view of understanding what nature mean. Similarly showing their ability to graps these ideas through art.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalar. prace.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
Drunecka_Bilkova.rtfPosudek vedoucího práce1,5 MBRTFView/Open
oponent-posudek_Drunecka.pdfPosudek oponenta práce825,64 kBAdobe PDFView/Open
Drunecka_Nela.pdfPrůběh obhajoby práce281,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8800

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.