Název: Co je pragmatismus, co pragmatické? Filozofie a výchova podle J. Deweye
Další názvy: What is pragmatism, what is pragmatic? Philosophy and Education by J. Dewey.
Autoři: Struhárová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Kratochvíl, Miloš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8831
Klíčová slova: pragmatismus;poznání;zkušenost;filosofie výchovy;John Dewey;rekonstrukce;demokracie
Klíčová slova v dalším jazyce: pragmatism;knowledge;experience;philosophy of education;John Dewey;reconstruction;democracy
Abstrakt: Práce se zabývá vznikem pragmatismu, jeho historií a významnými představiteli. Také obsahuje pojetí výchovy založené na koncepci zkušenosti u J. Deweye. Podává přehled filozofických a výchovných principů J. Deweye a a snaží se je srovnat s přístupy J. Patočky a J. Sokola.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the emergence of pragmatism, its history and famous leaders. It also includes the concept of education based on the concept of experience by J. Dewey. It gives an overview of the philosophical and educational principles by J. Dewey and try to compare them with the approaches of J. Patocka and J. Sokol.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Struharova-BP-2013.pdfPlný text práce827,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Struharova_Murgas.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Struharova_Kratochvil.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Struharova.tifPrůběh obhajoby práce10,6 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8831

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.