Název: Pojetí lásky v díle Ericha Fromma
Další názvy: The conception of love in the Erich Fromm´s work
Autoři: Vykysalá, Renata
Vedoucí práce/školitel: Špelda, Daniel
Oponent: Kratochvíl, Miloš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8839
Klíčová slova: Erich Fromm;Umění milovat;láska;psychologie;sociobiologie;sociologie
Klíčová slova v dalším jazyce: Erich Fromm;The Art of Loving;love;psychology;sociobiology;sociology
Abstrakt: Koncepce lásky Ericha Fromma a její porovnání s alternativními výklady, především s psychologickým výkladem a se sociobiologií, které představují odlišný přístup k tématu lidské lásky.
Abstrakt v dalším jazyce: Erich Fromm's conception of love and its comparison to alternative explanations, especially to psychological and sociobiological, which represent different attitudes to the topic of human love.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pojeti lasky v dile Ericha Fromma.pdfPlný text práce267,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vykysala_Spelda.docPosudek vedoucího práce63,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vykysala_Kratochvil.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Vykysala_Reneta.pdfPrůběh obhajoby práce617,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8839

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.