Title: Pojetí lásky v díle Ericha Fromma
Other Titles: The conception of love in the Erich Fromm´s work
Authors: Vykysalá, Renata
Advisor: Špelda, Daniel
Referee: Kratochvíl, Miloš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8839
Keywords: Erich Fromm;Umění milovat;láska;psychologie;sociobiologie;sociologie
Keywords in different language: Erich Fromm;The Art of Loving;love;psychology;sociobiology;sociology
Abstract: Koncepce lásky Ericha Fromma a její porovnání s alternativními výklady, především s psychologickým výkladem a se sociobiologií, které představují odlišný přístup k tématu lidské lásky.
Abstract in different language: Erich Fromm's conception of love and its comparison to alternative explanations, especially to psychological and sociobiological, which represent different attitudes to the topic of human love.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pojeti lasky v dile Ericha Fromma.pdfPlný text práce267,15 kBAdobe PDFView/Open
Vykysala_Spelda.docPosudek vedoucího práce63,5 kBMicrosoft WordView/Open
Vykysala_Kratochvil.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFView/Open
Vykysala_Reneta.pdfPrůběh obhajoby práce617,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8839

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.