Název: Ekologická etika
Další názvy: Environmental ethics
Autoři: Urbanová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Kratochvíl, Miloš
Oponent: Lukešová, Anna
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8854
Klíčová slova: ekologická etika;příroda;biocentrismus;vlastní hodnota;dobro
Klíčová slova v dalším jazyce: environmental ethics;nature;biocentrism;intrinsic value;good
Abstrakt: První kapitola této práce odráží současnou situaci ekologické krize, příčiny jejího vzniku, jejích kořenů a především vztah člověka k přírodě. Ekologická etika, která vznikla na základě ekologické krize, je představena ve druhé kapitole. Jsou zde popsány čtyři hlavní postoje ekologické etiky, jejich koncepty a představitelé. Nejvyšší pozornost je věnována Paulu Taylorovi a jeho pojetí biocentrismu. Třetí kapitola popisuje strategie, kterými se ekologická etika snaží dosáhnout udržitelnosti života.
Abstrakt v dalším jazyce: The problem of environmental crisis is not possible to ignore. The first chapter of this thesis is focused to present situation of environmental crisis, to the causes of its rise, the roots of environmental crisis and mainly to man´s relationship to nature. Environmental ethics, which was established as a reaction to the fact of environmental crisis, is presented in chapter two. In this chapter there are described four main overlooks of environmental ethics, their concepts and persons by which these concepts are represented. Special attention is focused to Paul Taylor and his conception of biocentrism. In the third chapter there are outlined the strategies, that environmental ethics use to reach the sustainability of life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Urbanova_Sarka_2013.pdfPlný text práce409,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbanova_Kratochvil.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
BP Urbanova_Lukesova.pdfPosudek oponenta práce242,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbanova_Sarka.pdfPrůběh obhajoby práce375,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8854

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.