Název: Preromantismus a jeho rysy v Rousseauově Julii aneb Nové Heloise a Goethově Utrpení mladého Werthera
Další názvy: The Pre-romanticism and Rousseau´s Julie or the New Heloise / Goethe´s Sorrows of Young Werther
Autoři: Vokáčová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Blahutková, Daniela
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8863
Klíčová slova: preromantismus;Johann Wolfgang Goethe;Jean Jacques Rousseau;osvícenství;román v dopisech;příroda;láska;melancholie;kritika
Klíčová slova v dalším jazyce: pre-romanticism;Johann Wolfgang Goethe;Jean Jacques Rousseau;enlightenment;epistolary novel;nature;love;melancholy;criticism
Abstrakt: Bakalářská práce nejprve podá obecné vymezení pojmu preromantismus. Poté vymezí preromantismus historicky (poukáže na jeho projevy v osvícenské kultuře 18. století). Popíše specifika literárního preromantismu (žánry, témata, typické literární motivy) a představí významné autory a díla, chápaná dnes jako preromantická. Větší pozornost bude věnována zejména osobnosti J.J. Rousseaua a (mladého) J.W.Goetha a filozofickému a historickému kontextu jejich tvorby. V další části práce budou rysy preromantismu, definované potud obecně, ukázány na Rousseauově a Goethově románě. Autorka se zamyslí nad tím, v jakém smyslu jsou tato díla "sentimentálními romány", co autorům umožňovala zachytit dopisová forma románu, jaký étos prozrazuje Rousseaův příběh lásky a jaký Goethův. Pozornost bude věnována dále rozboru Rousseauovy a Goethovy tematizace přírody, specifikům postav (muž - žena) či např. motivu láska - smrt.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis is focused on pre-romanticism in the work The Sorrows of young Werther by Johann Wolfgang Goethe and Julie, or New Heloise by Jean-Jacques Rousseau. The main goal is detailed study of both books and searching for the elements of pre-romantics literature in the text. It is necessary to prove or to disprove the fact that The Sorrows of young Werther and Julie, or New Heloise are pre-romanticism prose. After that it follows comparison of both novels from several different aspects, e.g. epistolary novel, main characters and their story, supporting characters and their importance, setting for the story, time perspective, importance of nature and intensity of emotion, and ultimately social criticism. My bachelor thesis also describes both writers ? Johann Wolfgang Goethe and Jean-Jacques Rousseau. It deals with their life, work, circumstances of the creation and autobiographical elements in these books. The last important aspect of my bachelor thesis is the question of pre-romanticism, brief description of this period, its importance and expert opinions on it.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce538,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vokacova_Blahutkova.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
BP - oponent Neupauer - Vokacova.docPosudek oponenta práce59,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vokacova_Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce326,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8863

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.