Název: Co je pragmatismus, co pragmatické. Filozofie a výchova podle J. Deweye
Další názvy: What is pragmatism, what is pragmatic. Philosophy and Education by J.Dewey
Autoři: Struhárová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Kratochvíl, Miloš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8868
Klíčová slova: John Dewey;zkušenost;pragmatická pedagogika;demokracie;výchova
Klíčová slova v dalším jazyce: John Dewey;experience;pragmatic pedagogy;democracy;education
Abstrakt: Cílem práce bude nejprve podat základní přehled filozofických a výchovných principů podle J. Deweye, pokud možno s příklady; dále prozkoumat otázku jejich tzv. "užitečnosti" a srovnat přístup J. Deweye k výchově s koncepty J. Patočky a J. Sokola.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the work will first give an overview of the philosophical and educational principles by J. Dewey, preferably with examples; further explore the issue of the so-called "utility" and compare J. Dewey access to education with the concepts J. Patocka and J. Sokol.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-2013 srpen.pdfPlný text práce660,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Struharova_Murgas.docPosudek vedoucího práce69 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Struharova_Kratochvil.docxPosudek oponenta práce53,1 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Struharova_Klara0001.pdfPrůběh obhajoby práce518,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8868

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.