Title: Co je pragmatismus, co pragmatické. Filozofie a výchova podle J. Deweye
Other Titles: What is pragmatism, what is pragmatic. Philosophy and Education by J.Dewey
Authors: Struhárová, Klára
Advisor: Murgaš, Jaromír
Referee: Kratochvíl, Miloš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8868
Keywords: John Dewey;zkušenost;pragmatická pedagogika;demokracie;výchova
Keywords in different language: John Dewey;experience;pragmatic pedagogy;democracy;education
Abstract: Cílem práce bude nejprve podat základní přehled filozofických a výchovných principů podle J. Deweye, pokud možno s příklady; dále prozkoumat otázku jejich tzv. "užitečnosti" a srovnat přístup J. Deweye k výchově s koncepty J. Patočky a J. Sokola.
Abstract in different language: The aim of the work will first give an overview of the philosophical and educational principles by J. Dewey, preferably with examples; further explore the issue of the so-called "utility" and compare J. Dewey access to education with the concepts J. Patocka and J. Sokol.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-2013 srpen.pdfPlný text práce660,2 kBAdobe PDFView/Open
Struharova_Murgas.docPosudek vedoucího práce69 kBMicrosoft WordView/Open
Struharova_Kratochvil.docxPosudek oponenta práce53,1 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Struharova_Klara0001.pdfPrůběh obhajoby práce518,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.