Název: Organizační struktura akciové společnosti
Další názvy: Organizational structure of joint-stock company
Autoři: Jirka, Jan
Vedoucí práce/školitel: Dvořák, Tomáš
Oponent: Ficner, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8899
Klíčová slova: akciová společnost;organizační struktura a.s.;valná hromada;představenstvo;dozorčí rada
Klíčová slova v dalším jazyce: joint stock company;organizational structure of joint-stock company;general meeting;board of directors;supervisory board
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o orgánech akciové společnosti - valné hromadě, představenstvu a dozorčí radě. Dále se také věnuje komparaci těchto orgánů se zahraniční úpravou a také s novým zákon o obchodních korporacích.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the organs of joint stock company - General Meeting, the Board of Directors and the Supervisory Board. Furthermore, also deals with comparison with foreign law and also adjusting well to the new law on business corporations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Organizacni struktura a.s. (FINAL).pdfPlný text práce848,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jirka-1.pdfPosudek vedoucího práce713,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jirka-2.pdfPosudek oponenta práce185,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jirka Jan.pdfPrůběh obhajoby práce330,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8899

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.