Title: Pojetí a záruky nezávislosti soudce a přísedícího v právním řádu ČR
Other Titles: Concept and guaranty of independence of a judge and a lay judge in the legal order of the Czech Republic
Authors: Klimentová, Ludmila
Advisor: Odehnalová, Jana
Referee: Tomeš, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8918
Keywords: moc soudní;soudce;přísedící;nezávislost
Keywords in different language: judiciary power;judge;lay judge;independence
Abstract: Cílem práce je analytické zpracování tématu, nejprve obecně moci soudní a její nezávislosti, poté podrobný rozbor problematiky nezávislosti soudce a přísedícího spolu se zmapováním současných problémů soudcovské nezávislosti.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to analyse the topic, first of all the judiciary power and its independence in general, then a detailed study of the judge´s and lay judge´s independence issue in conjunction with surveying of the current problems of independence of the judges.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diolomova prace stag PDF.pdfPlný text práce961,68 kBAdobe PDFView/Open
Klimentova OD.pdfPosudek vedoucího práce721,16 kBAdobe PDFView/Open
Klimentova TO.pdfPosudek oponenta práce670,07 kBAdobe PDFView/Open
Klimentova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce374,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8918

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.