Název: Pojetí a záruky nezávislosti soudce a přísedícího v právním řádu ČR
Další názvy: Concept and guaranty of independence of a judge and a lay judge in the legal order of the Czech Republic
Autoři: Klimentová, Ludmila
Vedoucí práce/školitel: Odehnalová, Jana
Oponent: Tomeš, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8918
Klíčová slova: moc soudní;soudce;přísedící;nezávislost
Klíčová slova v dalším jazyce: judiciary power;judge;lay judge;independence
Abstrakt: Cílem práce je analytické zpracování tématu, nejprve obecně moci soudní a její nezávislosti, poté podrobný rozbor problematiky nezávislosti soudce a přísedícího spolu se zmapováním současných problémů soudcovské nezávislosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is to analyse the topic, first of all the judiciary power and its independence in general, then a detailed study of the judge´s and lay judge´s independence issue in conjunction with surveying of the current problems of independence of the judges.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diolomova prace stag PDF.pdfPlný text práce961,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klimentova OD.pdfPosudek vedoucího práce721,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klimentova TO.pdfPosudek oponenta práce670,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klimentova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce374,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8918

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.