Title: Ústavněprávní ochrana menšin
Other Titles: Constitutional legal protection of minority
Authors: Pospíšilová, Lenka
Advisor: Forejtová, Monika
Referee: Vokrojová, Renáta
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8930
Keywords: majorita;menšina;ochrana;ústava;Listina základních práv a svobod;Evropská unie;OSN;judikatura;zákony;práva
Keywords in different language: majority;minority;protection;constitution;Charter of fundamental rights and freedoms;European union;UN;jurisdiction;legislation;rights
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá ústavněprávní ochranou menšin. První kapitola je zaměřena na vysvětlení pojmu menšina z různých pohledů. Druhá kapitola se zabývá historickým vývojem ochrany menšin. V další kapitole se zabývám ochranou menšin v České republice. V posledních dvou kapitolách uvádím příklad judikatury, která se zabývá menšinami, a jaká je jejich ochrana v Evropské Unii.
Abstract in different language: This diploma thesis deal with constitutional protect of minority. First chapter is oriented to explain conception of minority from different ways. Second chapter deal with historical development of minority. In the next chapter I deal with protect of minority in the Czech republic. In two last chapters I mention examples of jurisdiction and what is their protection in European Union.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace_pospisilovaR09M0653P.pdfPlný text práce730,92 kBAdobe PDFView/Open
Pospisilova FO.pdfPosudek vedoucího práce692,38 kBAdobe PDFView/Open
Pospisilova VO.pdfPosudek oponenta práce385,59 kBAdobe PDFView/Open
Pospisilova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce332,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8930

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.