Název: Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami \nl{}v pracovních činnostech na 1. stupni ZŠ v malotřídní škole
Další názvy: Integration of pupils with special educational needs in work activities for small schools
Autoři: Brožová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Honzíková, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8950
Klíčová slova: Specifika malotřídní školy;projektové vyučování;inkluze;integrace;speciálně vzdělávací potřeby;realizace pracovního námětu
Klíčová slova v dalším jazyce: Specifics of the small schools;project teaching;inclusion;integration;special educational needs;implementation of work subject
Abstrakt: Diplomová práce představuje po stránce teoretické i praktické přehledný a srozumitelný materiál informující o činnosti malotřídních škol, inkluzi a integraci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami ve vyučovacím procesu ? v pracovních činnostech. Vypracované přípravy na vyučovací jednotku obsahují jednotlivé postupy a plány, které byly realizovány ve vyučovacích jednotkách v pracovních činnostech. Soubor námětů představuje jakousi ?kuchařku?, která neudává přesný návod práce, ale poukazuje na mé osobní zkušenosti a možné způsoby řešení. Realizované činnosti jsou doplněny reflexí a pořízeným osobním materiálem (fotodokumentace).
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis presents clear and understandable material in theoretical and practical point of view informing on the activities of the small schools, inclusion and integration of pupils with special educational needs in the educational process ? in work activities. The developed preparation for lessons include individual procedures and planes that have been implemented in teaching units in work activities. Set of ideas constitutes a ,,cookbook? that doesn´t give exat instructions work, but points to my personal experiences and possible solutions. Realized activities are completed and recorded by a personal reflection material(photographic).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
finalni podoba - celek-1.pdfPlný text práce4,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brozova posudek DP-1.pdfPosudek vedoucího práce31,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - posudek_oponenta_Brozova.pdfPosudek oponenta práce112,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brozova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce41,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8950

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.