Název: Funkční myšlení v matematice 1. stupně
Další názvy: Functional thinking in primary school mathematics
Autoři: Žibrická, Dana
Vedoucí práce/školitel: Pěchoučková, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8958
Klíčová slova: funkční myšlení;matematika;úlohy na rozvoj funkčního myšlení;analýza učebnic;1. stupeň základní školy
Klíčová slova v dalším jazyce: functional thinking;mathematics;types of tasks for developing functional thinking;analysis of textbooks;first stage of elementary school
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá rozvojem funkčního myšlení v matematice na 1. stupni základní školy. Popisuje několik typů úloh na rozvoj funkčního myšlení. Analýza učebnic ukazuje, kolik takových úloh se vyskytuje v učebnicích pro 1. stupeň. Praktická část je zaměřena na realizaci několika úloh na rozvoj funkčního myšlení se žáky na 1. stupni základní školy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with development of functional thinking in primary school mathematics. There are mentioned several types of tasks for developing functional thinking in this document. The analysis of textbooks has revealed the portion of this kind of tasks in the primary school textbooks of mathematics. The practical section is focused on the development of functional thinking by the pupils at primary school.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Funkcni mysleni v matematice 1. stupne.pdfPlný text práce5,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zibricka - ved..pdfPosudek vedoucího práce122,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zibricka - opon..pdfPosudek oponenta práce154,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zibricka - prot..pdfPrůběh obhajoby práce51,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8958

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.