Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPěchoučková, Šárkacs
dc.contributor.authorStanisavljevičová, Marikacs
dc.date.accepted2013-05-28cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:46:45Z-
dc.date.available2012-01-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:46:45Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-04cs
dc.identifier49707cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8959-
dc.description.abstractV diplomové práci s názvem Nestandardní aplikační úlohy v matematice se zabývám rozdělením matematických úloh a stručnou charakteristikou slovních úloh. Hlavním cílem práce je však vysvětlit pojem nestandardní úloha, rozdělit úlohy podle jednotlivých typů a zjistit, v jaké míře jsou zastoupeny v učebnicích a pracovních sešitech pro první stupeň základních škol. Dalším bodem je zavádění netradičních úloh do výuky matematiky ve 4. ročníku základní školy.cs
dc.format70 s. (78 863), přílohy: 4 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectnestandardní úlohacs
dc.subjectmatematická úlohacs
dc.subjectslovní úlohacs
dc.subjectanalýza učebniccs
dc.titleNestandardní aplikační úlohy v matematicecs
dc.title.alternativeNon-standard applying exercises in mathematicsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra matematiky, fyziky a technické výchovycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedIn the thesis named Non-standard applying exercises in mathematics I deal with partition of mathematical tasks and brief verbal tasks characteristic. Main aim is explanation of non-standard exercise conception, division according to types and finding the volume of them in coursebooks and workbooks for the infant schools. Another item of the thesis is introduction of non-standard exercises into the lessons of mathematics in the fourth year of the infant school.en
dc.subject.translatednon-standard exerciseen
dc.subject.translatedmathematical exerciseen
dc.subject.translatedverbal exerciseen
dc.subject.translatedanalyse of coursebooksen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Marika_Stanisavljevicova_2013.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
Stanisavljevicova - ved..pdfPosudek vedoucího práce131,57 kBAdobe PDFView/Open
XII. Oponentni posudek diplomove prace_Marika.pdfPosudek oponenta práce45,13 kBAdobe PDFView/Open
Stanisavljevicova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce78,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.