Title: Místní region ve výuce na základní škole (na příkladu regionu Vimpersko)
Other Titles: Local region in education at primary school (for example, the region Vimperk)
Authors: Lencová, Jitka
Advisor: Novotná, Marie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8970
Keywords: místní region;geografický projekt;základní škola
Keywords in different language: local region;geographical project;primary school
Abstract: Diplomová práce se zabývá místním regionem ve výuce na základní škole. Práce je zaměřena na vytvoření geografického projektu, který by měl dětem lépe přiblížit místo jejich bydliště. Práce obsahuje podrobný postup při realizaci samotném projektu, pracovní list pro návštěvu muzea. Vytvoření geografického projektu má zajímavou formou dětem přiblížit život v šumavském městě, poznat historii svého města a získat pozitivní vztah k Vimpersku.
Abstract in different language: This thesis deals with topic of a local region in elementary school teaching. My thesis focuses on creation of a geographical project which should better acquiant children with their place of birth. The thesis contents a detailed procedure for implementation of the project and a worksheet. Creation of the geographical project should bring children to life of the town of Šumava in an interesting way, help them learn about the history of their hometown and to gain positive relation with the region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JITKA LENCOVA.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
lencova v.pdfPosudek vedoucího práce604,16 kBAdobe PDFView/Open
lencova o.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
lencova.pdfPrůběh obhajoby práce157,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8970

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.