Název: Místní region ve výuce na základní škole (na příkladu regionu Vimpersko)
Další názvy: Local region in education at primary school (for example, the region Vimperk)
Autoři: Lencová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Novotná, Marie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8970
Klíčová slova: místní region;geografický projekt;základní škola
Klíčová slova v dalším jazyce: local region;geographical project;primary school
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá místním regionem ve výuce na základní škole. Práce je zaměřena na vytvoření geografického projektu, který by měl dětem lépe přiblížit místo jejich bydliště. Práce obsahuje podrobný postup při realizaci samotném projektu, pracovní list pro návštěvu muzea. Vytvoření geografického projektu má zajímavou formou dětem přiblížit život v šumavském městě, poznat historii svého města a získat pozitivní vztah k Vimpersku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with topic of a local region in elementary school teaching. My thesis focuses on creation of a geographical project which should better acquiant children with their place of birth. The thesis contents a detailed procedure for implementation of the project and a worksheet. Creation of the geographical project should bring children to life of the town of Šumava in an interesting way, help them learn about the history of their hometown and to gain positive relation with the region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Rigorózní práce / Rigorous theses (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
JITKA LENCOVA.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
lencova v.pdfPosudek vedoucího práce604,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
lencova o.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
lencova.pdfPrůběh obhajoby práce157,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8970

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.