Název: Rozdílnost pohledů studentů a absolventů FPE ZČU na přínos studia Učitelství pro MŠ
Další názvy: The difference for students and graduates of the University of West Bohemia benefit programs for teachers for kindergarten
Autoři: Koželuh, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Sovová, Pavla
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9008
Klíčová slova: kvalita výuky;srovnání pohledů;předškolní pedagogika
Klíčová slova v dalším jazyce: quality of teaching;comparing perspectives;preschool education
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je srovnání pohledů studentů a absolventů na kvalitu a přínos oboru Učitelství pro mateřské školy vzhledem k praxi. Teoretická část je zaměřena na obecné vymezení pojmu kvalitní vysoká škola, na pohled na vnitřní evaluační proces na ZČU a na krátké přiblížení oboru Učitelství pro MŠ. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak, a případně v čem, se liší pohledy studentů a absolventů na přínos oboru. Otázkou také bylo, jak jsou které předměty užitečné. V práci jsou zpracovány názory osmnácti respondentek, z čehož je čtrnáct studentek a čtyři absolventky studia. Výzkumnou metodou byla tzv. autorská půlhodinka, na kterou navázala tzv. focus group.
Abstrakt v dalším jazyce: Topic of this thesis is to compare the perspectives of students and graduates on the quality and contribution to the field of Teaching kindergarten due to practice. The theoretical part is focused on the general definition of quality high school, to look at the internal evaluation process for UWB and short-field approach to Teaching kindergarten. The aim of this study was to determine how, and if, so what are different perspectives of students and graduates in the contribution to the industry. Another question was how the objects are useful. In this thesis are processed opinions of eighteen respondents, of which fourteen were students and four graduates. The research method was called copyright half hour, which was followed by the focus group.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_-_Ondrej_Kozeluh.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozeluh VP.pdfPosudek vedoucího práce48,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozeluh OP.pdfPosudek oponenta práce31,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozeluh O.pdfPrůběh obhajoby práce12,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9008

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.