Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKováříková, Alena
dc.contributor.authorFoldová, Alena
dc.date.accepted2013-05-27
dc.date.accessioned2014-02-06T12:47:43Z
dc.date.available2010-12-14cs
dc.date.available2014-02-06T12:47:43Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-29
dc.identifier44645
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9036
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá bajkami, tím jak jsou vnímány současnými čtenáři z různých věkových kategorií. V teoretické části je shrnut pojem "bajka", a krátce nastíněna její historie od antiky až po 20. století. Praktická část je zaměřena na dotazník s všeobecnými otázky a poté následné vyhodnocení a zjištění, jaké znalosti mají recipienti v tomto žánru.cs
dc.format59 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbajkacs
dc.subjectEzopcs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectvýuka cizího jazykacs
dc.titleBajka z pohledu současného recipientacs
dc.title.alternativeA fable from the perspective of the current recipienten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra německého jazykacs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis is about fables and about the topic how the fables are perceived by contemporary readers from different age category. The term ?the fable? is summarized in a theoretical part. There is also briefly outline the history of fables from the antiquity to the twentieth century. The first chapter from the practical part is focused on a questionnaire with general questions. After it there is a evaluation of this questionnaire and the detection what knowledge have the recipients in this genre.en
dc.title.otherBajka z pohledu současného recipientacs
dc.subject.translatedfableen
dc.subject.translatedAesopen
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translatedquestionnaireen
dc.subject.translatedforeign language educationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Foldova - BP.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
foldova_vp.pdfPosudek vedoucího práce345,22 kBAdobe PDFView/Open
foldova_op.pdfPosudek oponenta práce357,48 kBAdobe PDFView/Open
foldova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce121,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9036

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.