Název: Finančně právní aspekty penzijního spoření v ČR
Další názvy: Financial and legal aspects of pension savings in the Czech Republic
Autoři: Iliadis, Petros
Vedoucí práce/školitel: Anderlová, Silvie
Oponent: Jánošíková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9164
Klíčová slova: penzijní systém v ČR;důchodové spoření;penzijní společnosti;penzijní fondy;důchodová reforma;doplňkové penzijní spoření;právní úprava penzijního systému;demografický vývoj obyvatelstva v ČR
Klíčová slova v dalším jazyce: pension system in Czech republic;retirement savings;pension;pension funds;pension reform;additional pension savings;pension scheme rules;demographic changes in Czech republic
Abstrakt: V této práci zkoumáme problematiku právní úpravy důchodové reformy a s ní související skutečnosti, které s uskutečňováním penzijní reformy vznikají. Především se zaměříme na aktuální právní úpravu státního důchodu, také nazývaného jako první pilíř důchodového systému, dále na úpravu nově vzniklého druhého pilíře penzijního systému a na úpravu třetího pilíře. Podrobně se zaměříme na skutečnosti, které druhý pilíř zavádí a především na úpravu penzijních společností, které v rámci penzijní reformy vznikají. Zaměříme se na podmínky vzniku penzijních společností a některá z jejich práv a povinností. V další části práce se zabýváme penzijními fondy, zřízených penzijními společnostmi. Především se zaměříme na to, jaké druhy penzijních fondů vznikají a jaké jsou jejich jednotlivé investiční strategie.
Abstrakt v dalším jazyce: In this work we examine the issue of pension reform legislation and the related fact that the implementation of the pension reform arise. In particular, we will focus on the current rules state pension, also called first pillar of the pension system, as well as the modification of the newly created second pillar of the pension system and the treatment of the third pillar. In detail, we focus on the fact that the second pillar establishes and especially to adjust the pension companies in the pension reform arise. We focus on the conditions of pension companies and any of their rights and obligations. In the next section we deal with pension funds, pension established companies. In particular, we will focus on what types of pension funds are formed and what are their individual investment strategy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KFP) / Theses (DFL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Iliadis - Financne pravni aspekty duchodove reformy (Automaticky ulozeno).pdfPlný text práce617,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
iliadis ved.p..pdfPosudek vedoucího práce68,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN1232_000.pdfPosudek oponenta práce44,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prot. Iliadis.pdfPrůběh obhajoby práce49,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9164

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.