Title: Finančně právní aspekty penzijního spoření v ČR
Other Titles: Financial and legal aspects of pension savings in the Czech Republic
Authors: Iliadis, Petros
Advisor: Anderlová, Silvie
Referee: Jánošíková, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9164
Keywords: penzijní systém v ČR;důchodové spoření;penzijní společnosti;penzijní fondy;důchodová reforma;doplňkové penzijní spoření;právní úprava penzijního systému;demografický vývoj obyvatelstva v ČR
Keywords in different language: pension system in Czech republic;retirement savings;pension;pension funds;pension reform;additional pension savings;pension scheme rules;demographic changes in Czech republic
Abstract: V této práci zkoumáme problematiku právní úpravy důchodové reformy a s ní související skutečnosti, které s uskutečňováním penzijní reformy vznikají. Především se zaměříme na aktuální právní úpravu státního důchodu, také nazývaného jako první pilíř důchodového systému, dále na úpravu nově vzniklého druhého pilíře penzijního systému a na úpravu třetího pilíře. Podrobně se zaměříme na skutečnosti, které druhý pilíř zavádí a především na úpravu penzijních společností, které v rámci penzijní reformy vznikají. Zaměříme se na podmínky vzniku penzijních společností a některá z jejich práv a povinností. V další části práce se zabýváme penzijními fondy, zřízených penzijními společnostmi. Především se zaměříme na to, jaké druhy penzijních fondů vznikají a jaké jsou jejich jednotlivé investiční strategie.
Abstract in different language: In this work we examine the issue of pension reform legislation and the related fact that the implementation of the pension reform arise. In particular, we will focus on the current rules state pension, also called first pillar of the pension system, as well as the modification of the newly created second pillar of the pension system and the treatment of the third pillar. In detail, we focus on the fact that the second pillar establishes and especially to adjust the pension companies in the pension reform arise. We focus on the conditions of pension companies and any of their rights and obligations. In the next section we deal with pension funds, pension established companies. In particular, we will focus on what types of pension funds are formed and what are their individual investment strategy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Iliadis - Financne pravni aspekty duchodove reformy (Automaticky ulozeno).pdfPlný text práce617,01 kBAdobe PDFView/Open
iliadis ved.p..pdfPosudek vedoucího práce68,59 kBAdobe PDFView/Open
SCAN1232_000.pdfPosudek oponenta práce44,76 kBAdobe PDFView/Open
prot. Iliadis.pdfPrůběh obhajoby práce49,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9164

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.