Název: Pojišťovací zprostředkovatelé a likvidátoři pojistných událostí
Další názvy: Insurance Intermediaries and Insurance Adjusters
Autoři: Šnajdr, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Vlček, Zdeněk
Oponent: Jánošíková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9179
Klíčová slova: pojišťovnictví;vývoj pojišťovnictví;právní úprava pojišťovnictví;pojišťovny;pojištění;zajištění;samostatný likvidátor pojistných událostí;pojišťovací zprostředkovatel;pojišťovací agent;provizní systém;pojišťovací makléř;státní dozor.
Klíčová slova v dalším jazyce: insurance;development of insurance;insurance legislation;reinsurance;insurance intermediaries and insurance Adjusters;agent;insurance broker;remuneration system
Abstrakt: Předmětem této diplomové práce je téma pojišťovací zprostředkovatele a likvidátoři pojistných událostí.První část práce je zaměřena na pojišťovnictví, zejména na vývoj pojišťovnictví včetně právní úpravy až do současné doby. Druhá část práce je věnována fungování pojišťoven na pojistném trhu, přičemž stěžejní část této diplomové práce je věnována pojišťovacím zprostředkovatelům a samostaným likvidátorům pojistných událostí, kde jsou podrobně rozebrány podmínky výkonu těchto činností. Třetí část této práce je věnována výkonu státního dozoru prováděné státem nad pojišťovacími zprostředkovateli a samostanými likvidátory pojistných událostí včetně správního trestání.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my thesis is an insurance broker´s and adjuster´s role. The first part of the thesis is focused on insurance, mainly on the matter of its development including legislation up to the current time. The second part of the thesis deals with the functioning of the insurance companies in the insurance market whereas the main part of the thesis is focused on the insurance brokers and indivudual adjusters where the conditions of performance of the above mentioned positions has been described in detail. The third part of the thesis deals with the national supervising bodies over the insurance brokers and individual adjusters including the administrative punishments
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce467,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved.p Snajdr.pdfPosudek vedoucího práce45,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op.prace snajdr.pdfPosudek oponenta práce43,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol snajdr.pdfPrůběh obhajoby práce36,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9179

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.