Title: Pojišťovací zprostředkovatelé a likvidátoři pojistných událostí
Other Titles: Insurance Intermediaries and Insurance Adjusters
Authors: Šnajdr, Pavel
Advisor: Vlček, Zdeněk
Referee: Jánošíková, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9179
Keywords: pojišťovnictví;vývoj pojišťovnictví;právní úprava pojišťovnictví;pojišťovny;pojištění;zajištění;samostatný likvidátor pojistných událostí;pojišťovací zprostředkovatel;pojišťovací agent;provizní systém;pojišťovací makléř;státní dozor.
Keywords in different language: insurance;development of insurance;insurance legislation;reinsurance;insurance intermediaries and insurance Adjusters;agent;insurance broker;remuneration system
Abstract: Předmětem této diplomové práce je téma pojišťovací zprostředkovatele a likvidátoři pojistných událostí.První část práce je zaměřena na pojišťovnictví, zejména na vývoj pojišťovnictví včetně právní úpravy až do současné doby. Druhá část práce je věnována fungování pojišťoven na pojistném trhu, přičemž stěžejní část této diplomové práce je věnována pojišťovacím zprostředkovatelům a samostaným likvidátorům pojistných událostí, kde jsou podrobně rozebrány podmínky výkonu těchto činností. Třetí část této práce je věnována výkonu státního dozoru prováděné státem nad pojišťovacími zprostředkovateli a samostanými likvidátory pojistných událostí včetně správního trestání.
Abstract in different language: The topic of my thesis is an insurance broker´s and adjuster´s role. The first part of the thesis is focused on insurance, mainly on the matter of its development including legislation up to the current time. The second part of the thesis deals with the functioning of the insurance companies in the insurance market whereas the main part of the thesis is focused on the insurance brokers and indivudual adjusters where the conditions of performance of the above mentioned positions has been described in detail. The third part of the thesis deals with the national supervising bodies over the insurance brokers and individual adjusters including the administrative punishments
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce467,73 kBAdobe PDFView/Open
ved.p Snajdr.pdfPosudek vedoucího práce45,34 kBAdobe PDFView/Open
op.prace snajdr.pdfPosudek oponenta práce43,7 kBAdobe PDFView/Open
protokol snajdr.pdfPrůběh obhajoby práce36,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9179

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.