Název: Metodika výuky doprovodné kytary
Další názvy: The Rhythm Guitar Methodology
Autoři: Kolinger, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Slavíková, Marie
Oponent: Kuhn, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9224
Klíčová slova: kytara;škola hry na kytaru;doprovodná kytara;rytmická kytara;výuka;metodika;hra na kytaru;kytarová škola
Klíčová slova v dalším jazyce: guitar;the guitar school;rhythm guitar;education;methodology;playing guitar;music
Abstrakt: Kytara je již po řadu generací velice populárním nástrojem. Zalíbení v ní nacházejí lidé všeho věku. Z pedagogického hlediska registrujeme přetrvávající oblibu nástroje zvláště u dětí a dospívajících. Na kytaru lze hrát různými způsoby a na různé instrumentální úrovni ? od jednoduché hry doprovodů písní po mistrovské výkony. Každý si může v kytarové hře najít své místo, svou úroveň. Nejedná se totiž o nástroj vyhrazený pouze absolventům konzervatoří, případně základních uměleckých škol, ale o běžně dostupný nástroj, na který se může na obstojné úrovni naučit hrát kdokoli, kdo má alespoň průměrně rozvinutou hudebnost. V této práci jsme se zabývali jak obecnými znalostmi o kytaře, tak praktickými metodickými postupy ? způsoby, jakými se hře na kytaru učíme. Poskytli jsme i zevrubný přehled další kytarové literatury. Obecně známá fakta o kytarové hře byla doplněna o různé zajímavosti a zejména o autorovy osobní zkušenosti ze samotné hry i výuky hry na kytaru. V práci jsou představena teoretická fakta, která si autor ověřil v praxi a úspěšně podle nich vyučuje. Věříme, že práci mohou ocenit a nalézt v ní inspiraci jak učitelé kytary a hudebních oborů, tak i ostatní pedagogové ? nebo i kytaroví samouci.
Abstrakt v dalším jazyce: The guitar is still a very popular musical instrument for many generations. The people of all age keep enjoy it. From the pedagogical point of view we register that the guitar has persisting popularity especially with children and teenagers. There is a lot of ways how to play a guitar but everyone can find his place as a guitar player according to his abilities. The guitar is not an instrument determined only for the absolvent of the conservatory or a music school, but it is commonly accessible music instrument which can be successfully played by almost everybody. This diploma thesis is partially about common guitar-knowledge but it also presents the unique methodology which introduces author´s original ways how we can learn to play guitar from the basis. The common theoretical guitar-knowledge is advanced by author´s personal experiences and knowledge which author uses for many years in teaching rhythm-guitar playing. We believe that not only the guitar and music teachers but also other educators and self-learners will appreciate this work and they will find an inspiration in it.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Metodika vyuky doprovodne kytary - Vojtech Kolinger.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolinger_hodnoceni_DP_vedouci_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce527,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolinger_posudek_DP_oponent_Kuhn.pdfPosudek oponenta práce493,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolinger_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce155,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9224

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.