Title: Smluvní pokuta a její postavení v hierarchii zajišťovacích instrumentů
Other Titles: Contractual penalty and its position within the hierarchy of securing instruments
Authors: Hrnčíř, Tomáš
Advisor: Outlá, Anna
Referee: Raban, Přemysl
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9237
Keywords: smluvní pokuta;zajištění závazků;obchodní právo
Keywords in different language: contractual penalty;securing instruments;commercial law
Abstract: Tento elaborát pojednává o českém pojetí institutu smluvní pokuty. V úvodu si práce stanoví dva cíle. Prvním je analyzovat současné problematické aspekty smluvní pokuty a předložit možná řešení daných otázek. Druhý cíl spočívá v porovnání smluvní pokuty s ostatními nástroji zajištění závazku. Díky takovémuto porovnání je poté možné určit, jakou má smluvní pokuty mezi prostředky zajištění pozici. Jako jeden z výsledků této práce bylo shledáno, že smluvní pokuta představuje velice významný nástroj zajištění téměř jakéhokoliv typu obchodního závazku. Ačkoli není smluvní pokuta jediným nástrojem, který dokáže poskytnout efektivní zajištění, lze ho spolu s věcnými nástroji zajištění zařadit na vrchol množiny zajišťovacích instrumentů.
Abstract in different language: This elaborate works with the Czech concept of the contractual penalty (conventional penalty). Two general goals of this work are determined in the introduction. The first is to closely focused on the current problems of the penalty and to present possible solutions to these disputes. The second aim consists of comparing contractual penalty towards other securing instruments and determining the position of the penalty among these instruments. In this work it has been reached a conclusion that the contractual penalty represents a high profile instrument for securing any type of obligation. Although it is not the only instrument that can sensibly guarantee fulfilling of ones commitment it can be with no hesitation considered one of the most important securing tool.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Smluvni pokuta a jeji postaveni v ramci zajistovacich instrumentu.pdfPlný text práce706,06 kBAdobe PDFView/Open
Hrncir-1.pdfPosudek vedoucího práce789,75 kBAdobe PDFView/Open
Hrncir-2.pdfPosudek oponenta práce825,01 kBAdobe PDFView/Open
Hrncir Tomas.pdfPrůběh obhajoby práce345,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.