Název: Typová technologie lůžka řezného nástroje v systému Catia V5
Další názvy: Type technology of a socket at cutting tool in system Catia V5
Autoři: Oliverius, Jan
Vedoucí práce/školitel: Hnátík, Jan
Hnátík, Jan
Oponent: Česánek, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9323
Klíčová slova: typová technologie;lůžko pro vyměnitelnou břitovou destičku;Catia V5;parametrizace
Klíčová slova v dalším jazyce: type technology;socket for indexable cutting inserts;Catia V5;parameterization
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření typové technologie lůžka pro vyměnitelnou břitovou destičku na řezném nástroji v systému Catia V5. Tato bakalářská práce obsahuje popis parametrizace v softwaru Catia, technologii lůžka na parametrizovaném modelu záhlubníku a technologie lůžka pomocí katalogu.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this bachelor work is to create a type technology of a socket for indexable cutting inserts at cutting tool in system Catia. The bachelor work contains description of parameterization in software Catia, technology on parametric model of countersink and catalog with technology of machining of socket.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_OLIVERIUS_JAN.pdfPlný text práce5,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oliverius - hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oliverius - oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce891,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oliverius - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce367,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9323

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.