Title: Typová technologie lůžka řezného nástroje v systému Catia V5
Other Titles: Type technology of a socket at cutting tool in system Catia V5
Authors: Oliverius, Jan
Advisor: Hnátík, Jan
Hnátík, Jan
Referee: Česánek, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9323
Keywords: typová technologie;lůžko pro vyměnitelnou břitovou destičku;Catia V5;parametrizace
Keywords in different language: type technology;socket for indexable cutting inserts;Catia V5;parameterization
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření typové technologie lůžka pro vyměnitelnou břitovou destičku na řezném nástroji v systému Catia V5. Tato bakalářská práce obsahuje popis parametrizace v softwaru Catia, technologii lůžka na parametrizovaném modelu záhlubníku a technologie lůžka pomocí katalogu.
Abstract in different language: The main aim of this bachelor work is to create a type technology of a socket for indexable cutting inserts at cutting tool in system Catia. The bachelor work contains description of parameterization in software Catia, technology on parametric model of countersink and catalog with technology of machining of socket.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_OLIVERIUS_JAN.pdfPlný text práce5,46 MBAdobe PDFView/Open
Oliverius - hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFView/Open
Oliverius - oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce891,17 kBAdobe PDFView/Open
Oliverius - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce367,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9323

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.