Title: Využití textů v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Using texts in Czech language lessons at primary school
Authors: Kabatová, Monika
Advisor: Nováková, Jaroslava
Referee: Macháčková, Dita
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9342
Keywords: text;paměť;učení;vyučování;fixační metody;český jazyk a literatura;zásady vyučování;cvičení;1. stupeň základní školy
Keywords in different language: text;memory;teaching;czech language;1st grade of primary school;exercise;principles of teaching;education
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá tématem využití textů v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ. V teoretické části jsou popsány procesy paměti a učení, vyučovací metody, zejména metody fixační využitelné v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ a dále pak zásady vyučování, které je nutné dodržovat v každé vyučovací hodině. Diplomová práce se zaměřuje na učivo 4. ročníku ZŠ. Původní texty, které jsou zařazeny v příloze diplomové práce, slouží jako předloha pro tvorbu jednotlivých cvičení. Texty jsou vybírány s ohledem na cílovou skupinu žáků a jejich zájmy. Celkem se nachází v praktické části diplomové práce dvacet cvičení, ve kterých je procvičováno učivo 4. ročníku ZŠ a které respektuje zásady mezipředmětových vztahů.
Abstract in different language: This thesis deals with the topic of use of various stylistic texts in Czech language lessons at primary schools. In a theoretical part, there are described memory and learning processes, teaching methods focused especially on a fixing strategy usable in education at primary schools, and furthermore there are discussed educational and teaching principles which are obliged to follow in each lesson. The paper is focused on the school educational curriculum of the fourth year of primary school, so there can be found particular learning content issues in the theoretical part. The original texts in the attachment of the thesis could be a source of particular linguistic exercises. The texts are focused notably on the students themselves and their interests. On the whole, there is a set of twenty exercises in a practical part in which the school curriculum of the fourth year is being practised and follows the principles of inter-curricular strategies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova _prace_ Monika_ Kabatova.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
kabatova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce458,33 kBAdobe PDFView/Open
kabatova_machackova.pdfPosudek oponenta práce57,63 kBAdobe PDFView/Open
kabatova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce166,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9342

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.