Název: Využití textů v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ
Další názvy: Using texts in Czech language lessons at primary school
Autoři: Kabatová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Nováková, Jaroslava
Oponent: Macháčková, Dita
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9342
Klíčová slova: text;paměť;učení;vyučování;fixační metody;český jazyk a literatura;zásady vyučování;cvičení;1. stupeň základní školy
Klíčová slova v dalším jazyce: text;memory;teaching;czech language;1st grade of primary school;exercise;principles of teaching;education
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá tématem využití textů v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ. V teoretické části jsou popsány procesy paměti a učení, vyučovací metody, zejména metody fixační využitelné v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ a dále pak zásady vyučování, které je nutné dodržovat v každé vyučovací hodině. Diplomová práce se zaměřuje na učivo 4. ročníku ZŠ. Původní texty, které jsou zařazeny v příloze diplomové práce, slouží jako předloha pro tvorbu jednotlivých cvičení. Texty jsou vybírány s ohledem na cílovou skupinu žáků a jejich zájmy. Celkem se nachází v praktické části diplomové práce dvacet cvičení, ve kterých je procvičováno učivo 4. ročníku ZŠ a které respektuje zásady mezipředmětových vztahů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the topic of use of various stylistic texts in Czech language lessons at primary schools. In a theoretical part, there are described memory and learning processes, teaching methods focused especially on a fixing strategy usable in education at primary schools, and furthermore there are discussed educational and teaching principles which are obliged to follow in each lesson. The paper is focused on the school educational curriculum of the fourth year of primary school, so there can be found particular learning content issues in the theoretical part. The original texts in the attachment of the thesis could be a source of particular linguistic exercises. The texts are focused notably on the students themselves and their interests. On the whole, there is a set of twenty exercises in a practical part in which the school curriculum of the fourth year is being practised and follows the principles of inter-curricular strategies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova _prace_ Monika_ Kabatova.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kabatova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce458,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kabatova_machackova.pdfPosudek oponenta práce57,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kabatova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce166,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9342

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.