Title: Divadelní soubor Teátr Víti Marčíka
Other Titles: Theatre ensemble Teátr Víti Marčíka
Authors: Řapková, Jolana
Advisor: Viktora, Viktor
Referee: Staněk, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9347
Keywords: Vítězslav Marčík;loutkové divadlo;komediant;František Hrubín;bratři Grimmové;Božena Němcová;William Shakespeare;Dario Fo;Nový zákon;Daniel Defoe;Šípková Růženka;Bajaja;Sněhurka a sedm trpaslíků;Mysteria buffa;Robinson Crusoe;Romeo a Julie;Segovia;narativní divadlo;scénografie
Keywords in different language: Vítězslav Marčík;puppet theatre;comedian;František Hrubín;brothers Grimm;Božena Němcova;William Shakespeare;Dario Fo;New testament;Daniel Defoe;Šípková Růženka;Bajaja;Snow white and seven dwarfs;Mysteria buffa;Robinson Crusoe;Romeo a Juliet;Segovia;narativ theatre;scenografie
Abstract: Tato práce podává informace o historii souboru Teátr Víti Marčíka, o důležitých osobnostech souboru a jejich uměleckých aktivitách.Práce nabízí detailní analýzu tří dětských loutkových představení a tří her pro dospělé. Výběr představení byl proveden tak, aby nabídl co nejširší žánrové rozpětí repertoáru s ohledem na omezený rozsah této práce. Po analýze následuje kritická reflexe her pro děti i her pro dospělé. Pro závěry reflexe byla využita odborná literatura zabývající se vývojem evropského divadla a především divadla loutkového s využitím živých herců. Specifikace divadelní práce Teátru vychází ze zjištěných skutečností v archivu souboru, z osobních rozhovorů, tištěných médií, internetových zdrojů a z vlastní analýzy představení. Zhlédnuté hry jsou součástí této práce ve formě DVD příloh.
Abstract in different language: This work conducts a survey of history of theatre ensemble Teatr Viti Marcika and gives information about important persons connected to the ensemble and their activities. The work offers detailed analysis of three children´s puppet plays and three performances for adults. Selection of the plays was done to provide as wide view to the repertoire as was possible with respect to limited area of this work. There is also our critical reflection proceeding from the analysis. It includes a view on historical development of European theatre with regard to puppet theatre and living actors there based on specialized theatrical literary. Our characterisation of the style of this theatre follows from all the facts we found in archive of the ensemble, personal interviews, press articles, internet sides and our own analysis of the plays. All selected plays are included to this work as a DVD supplement and other plays are just mentioned in chapter 3 Repertoire. This work was created with kind agreeing of Vitezslav Marcik.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Bc. Jolana Rapkova.pdfPlný text práce4,07 MBAdobe PDFView/Open
rapkova_viktora.pdfPosudek vedoucího práce233,12 kBAdobe PDFView/Open
rapkova_stanek.pdfPosudek oponenta práce216,31 kBAdobe PDFView/Open
rapkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce157,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9347

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.