Název: Margaret Meadová
Další názvy: Margaret Mead
Autoři: Šebestíková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Budil, Ivo
Oponent: Jakoubek, Marek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9503
Klíčová slova: Margaret Meadová;kulturní antropologie;vizuální antropologie;psychologická antropologie;osobnost;kultura;terénní výzkum;adolescence;Derek Freeman
Klíčová slova v dalším jazyce: Margaret Mead;cultural anthropology;visual anthropology;psychological anthropology;personality;culture;fieldwork;adolescence;Derek Freeman
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá americkou kulturní antropoložkou Margaret Meadovou. Charakterizuje její práci, život a profesionální vývoj, na nějž měl největší vliv Franz Boas. Dále se soustředí na její terénní výzkumy. Podrobněji analyzuje publikaci Dospívání na Samoji, kde Margaret Meadová zveřejňuje své závěry z terénního výzkumu na Samoji. V poslední části se podrobně zabývá antropologickou kauzou, kterou vyvolal Derek Freeman svou kritickou publikací Margaret Meadová: Zrození a zánik antropologického mýtu.
Abstrakt v dalším jazyce: A bachelor thesis deals with the American cultural anthropologist Margaret Mead. The thesis characterizes her work, her life and her professional development and describes the impact of Franz Boas on Margaret Mead's work. The thesis also describes her field work and analyzes thoroughly her publication Coming of Age in Samoa in which Margaret Mead published her findings from the fieldwork in Samoa. In the last part thesis describes the criticism by Derek Freeman, who published the critical book Margaret Mead and Samoa: The Making and Unmaking of an Anthropological Myth.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Margaret_Mead_Marketa_Sebestikova_BP.pdfPlný text práce801,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sebestikova_posudek vedouciho_zari 2013.pdfPosudek vedoucího práce635,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sebestikova_posudek oponenta_zari 2013.pdfPosudek oponenta práce743,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sebestikova_prubeh obhajoby zari 2013.pdfPrůběh obhajoby práce397,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9503

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.