Title: Margaret Meadová
Other Titles: Margaret Mead
Authors: Šebestíková, Markéta
Advisor: Budil, Ivo
Referee: Jakoubek, Marek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9503
Keywords: Margaret Meadová;kulturní antropologie;vizuální antropologie;psychologická antropologie;osobnost;kultura;terénní výzkum;adolescence;Derek Freeman
Keywords in different language: Margaret Mead;cultural anthropology;visual anthropology;psychological anthropology;personality;culture;fieldwork;adolescence;Derek Freeman
Abstract: Bakalářská práce se zabývá americkou kulturní antropoložkou Margaret Meadovou. Charakterizuje její práci, život a profesionální vývoj, na nějž měl největší vliv Franz Boas. Dále se soustředí na její terénní výzkumy. Podrobněji analyzuje publikaci Dospívání na Samoji, kde Margaret Meadová zveřejňuje své závěry z terénního výzkumu na Samoji. V poslední části se podrobně zabývá antropologickou kauzou, kterou vyvolal Derek Freeman svou kritickou publikací Margaret Meadová: Zrození a zánik antropologického mýtu.
Abstract in different language: A bachelor thesis deals with the American cultural anthropologist Margaret Mead. The thesis characterizes her work, her life and her professional development and describes the impact of Franz Boas on Margaret Mead's work. The thesis also describes her field work and analyzes thoroughly her publication Coming of Age in Samoa in which Margaret Mead published her findings from the fieldwork in Samoa. In the last part thesis describes the criticism by Derek Freeman, who published the critical book Margaret Mead and Samoa: The Making and Unmaking of an Anthropological Myth.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Margaret_Mead_Marketa_Sebestikova_BP.pdfPlný text práce801,52 kBAdobe PDFView/Open
Sebestikova_posudek vedouciho_zari 2013.pdfPosudek vedoucího práce635,79 kBAdobe PDFView/Open
Sebestikova_posudek oponenta_zari 2013.pdfPosudek oponenta práce743,93 kBAdobe PDFView/Open
Sebestikova_prubeh obhajoby zari 2013.pdfPrůběh obhajoby práce397,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9503

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.