Title: Hodnocení pracovníků a jeho provázání s odměňováním
Other Titles: Evaluation of employees and its interconnection with remuneration
Authors: Častoralová, Klára
Advisor: Jermář, Milan
Referee: Egerová, Dana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9508
Keywords: hodnocení pracovníků;implementace systému hodnocení
Keywords in different language: evaluation of employees;implementation of evaluation system
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému hodnocení pracovníků.V úvodu práce bylo blíže popsáno prostředí, ve kterém společnost působí, byly identifikovány vnější a vnitřní vlivy působící na společnost a zmíněny cíle firmy. V další části bylo přiblíženo vnitřní prostředí se zaměřením na procesy týkající se lidských zdrojů a provedeno dotazníkové šetření mezi zaměstnanci. Následně byl sestaven návrh hodnotícího systému, použité metody a postupy. V závěru práce byl přiblížen proces implementace systému včetně možných rizik a způsobu jejich ošetření.
Abstract in different language: This thesis analyses a proposal of a system of employee evaluation. The initial part of the thesis provides a detailed description of the environment in which the company operates, identifies external and internal influences on the company and mentions company objectives. The internal environment, with a focus on the processes in relation to human resources, was described in the following section and an employee survey was carried out. In the following section, a proposal of the evaluation system was prepared, together with the used methods and procedures. The implementation process of the system, including potential risks and their treatment, was described in the conclusion of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Castoralova.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
DP_castoralova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
DP_castoralova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
DP_castoralova.PDFPrůběh obhajoby práce183,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9508

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.