Název: Hodnocení pracovníků a jeho provázání s odměňováním
Další názvy: Evaluation of employees and its interconnection with remuneration
Autoři: Častoralová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Jermář, Milan
Oponent: Egerová, Dana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9508
Klíčová slova: hodnocení pracovníků;implementace systému hodnocení
Klíčová slova v dalším jazyce: evaluation of employees;implementation of evaluation system
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému hodnocení pracovníků.V úvodu práce bylo blíže popsáno prostředí, ve kterém společnost působí, byly identifikovány vnější a vnitřní vlivy působící na společnost a zmíněny cíle firmy. V další části bylo přiblíženo vnitřní prostředí se zaměřením na procesy týkající se lidských zdrojů a provedeno dotazníkové šetření mezi zaměstnanci. Následně byl sestaven návrh hodnotícího systému, použité metody a postupy. V závěru práce byl přiblížen proces implementace systému včetně možných rizik a způsobu jejich ošetření.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis analyses a proposal of a system of employee evaluation. The initial part of the thesis provides a detailed description of the environment in which the company operates, identifies external and internal influences on the company and mentions company objectives. The internal environment, with a focus on the processes in relation to human resources, was described in the following section and an employee survey was carried out. In the following section, a proposal of the evaluation system was prepared, together with the used methods and procedures. The implementation process of the system, including potential risks and their treatment, was described in the conclusion of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Castoralova.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_castoralova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_castoralova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_castoralova.PDFPrůběh obhajoby práce183,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9508

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.