Název: Rudolfův majestát
Další názvy: Rudolph´s Letter of Majesty
Autoři: Marešová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Beránek, Petr
Oponent: Valentová, Vendulka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9550
Klíčová slova: Rudolf II.;stavovské povstání;svoboda vyznání;Bílá hora;Matyáš Habsburský;rekatolizace.
Klíčová slova v dalším jazyce: Rudolph II.;estates uprising;religious freedom;White Mountain;Matthias Habsburg;recatholicization.
Abstrakt: Diplomová práce se popisuje náboženské události a politické poměry, od nástupu Habsburků až do Bílé hory. Hlavním tématem této práce je rozbor a popis Majestátu Rudolfa II., který ustanovil svobodu vyznání pro stavy, ale také i pro poddané.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the religious and political relations, since the ascension of the Habsburgs to the Battle of the White Mountain. The main theme of this thesis is the analysis and description of the Rudolph´s Letter of Majesty, which established freedom of religion for both the estates and vassals.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Barbora Maresova - Diplomova prace - Rudolfuv majestat (Studijni obor Pravo, rok odevzdani 2013).pdfPlný text práce838,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Maresova B..pdfPosudek vedoucího práce115 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Maresova B..pdfPosudek oponenta práce58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Maresova B..pdfPrůběh obhajoby práce68,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9550

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.