Title: Problematika agresivního zhrubování v metodě multigridu \nl pro eliptické problémy ve 2D
Other Titles: Multigrid with aggressive coarsening for elliptic problems in 2D
Authors: Fraňková, Pavla
Advisor: Daněk, Josef
Referee: Pultarová, Ivana
Vaněk, Petr
Lukáš, Dalibor
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9841
Keywords: geometrický multigrid;polynomiální hladič;agresivní zhrubování;iterační metody
Keywords in different language: geometric multigrid;polynomial smoothers;aggressive coarsening;iterative methods
Abstract: Zabýváme se geometrickým multigridem s agresivním zhrubováním a polynomiálním hlazením. Podáme stručný úvod do metody konečných prvků a multigridu. V další části implementujeme multigrid v Matlabu. Analyzujeme hlavní části programu s ohledem na rychlost výpočtu. Také je provedena implementace ve Fortranu 90, která umožňuje počítat zjemňování sítě a asemblování hrubící matice najednou. Výsledky článku Vaněk, P., Brezina,M.: Nearly Optimal Convergence Result for Multigrid with Aggresive Coarsening and Polynomial Smoothing byly numericky prokázány na několika příkladech.
Abstract in different language: We deal with the geometrical multigrid with aggressive coarsening and polynomial smoothing. We give a brief introduction to the finite elements method and geometric multigrid. We implement the multigrid solver in Matlab. Our main task is to prove results of Vaněk, P., Brezina,M.: Nearly Optimal Convergence Result for Multigrid with Aggresive Coarsening and Polynomial Smoothing numerically. We analyze the main parts of the problem and try to make them more effective. We also implement the problem in Fortran 90 code, so that we could refine the mesh and compute the coarsening matrix at the same time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
PV-Frankova.pdfPosudek vedoucího práce194,29 kBAdobe PDFView/Open
PO-Frankova.pdfPosudek oponenta práce638,39 kBAdobe PDFView/Open
O-Frankova.pdfPrůběh obhajoby práce65,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9841

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.