Název: Problematika agresivního zhrubování v metodě multigridu \nl pro eliptické problémy ve 2D
Další názvy: Multigrid with aggressive coarsening for elliptic problems in 2D
Autoři: Fraňková, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Daněk, Josef
Oponent: Pultarová, Ivana
Vaněk, Petr
Lukáš, Dalibor
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9841
Klíčová slova: geometrický multigrid;polynomiální hladič;agresivní zhrubování;iterační metody
Klíčová slova v dalším jazyce: geometric multigrid;polynomial smoothers;aggressive coarsening;iterative methods
Abstrakt: Zabýváme se geometrickým multigridem s agresivním zhrubováním a polynomiálním hlazením. Podáme stručný úvod do metody konečných prvků a multigridu. V další části implementujeme multigrid v Matlabu. Analyzujeme hlavní části programu s ohledem na rychlost výpočtu. Také je provedena implementace ve Fortranu 90, která umožňuje počítat zjemňování sítě a asemblování hrubící matice najednou. Výsledky článku Vaněk, P., Brezina,M.: Nearly Optimal Convergence Result for Multigrid with Aggresive Coarsening and Polynomial Smoothing byly numericky prokázány na několika příkladech.
Abstrakt v dalším jazyce: We deal with the geometrical multigrid with aggressive coarsening and polynomial smoothing. We give a brief introduction to the finite elements method and geometric multigrid. We implement the multigrid solver in Matlab. Our main task is to prove results of Vaněk, P., Brezina,M.: Nearly Optimal Convergence Result for Multigrid with Aggresive Coarsening and Polynomial Smoothing numerically. We analyze the main parts of the problem and try to make them more effective. We also implement the problem in Fortran 90 code, so that we could refine the mesh and compute the coarsening matrix at the same time.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomka.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Frankova.pdfPosudek vedoucího práce194,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Frankova.pdfPosudek oponenta práce638,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Frankova.pdfPrůběh obhajoby práce65,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9841

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.