Title: Spolkové právo
Other Titles: voluntary association
Authors: Rys, Petr
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Lego, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9856
Keywords: spolek;právnické osoba;založení;vznik;zrušení;zánik;členové;členská schůze;statutární orgán;zisk
Keywords in different language: volluntary association;legal person;formation;disoluttion;members;general meeting;statutory authority;profit
Abstract: Tato práce popisuje spolek jako zvláštní formu právnické osoby. Jejím cílem je najít a obecně popsat znaky, které charakterizují spolek jako právnickou osobu. To je předmětem první části této práce. Ve druhé části je popsán proces vzniku a zániku spolku. Třetí část se zabývá postavením členů spolku, členské schůze a statutárního orgánu v rámci spolkové činnosti. V závěrečné části jde o finanční náležitosti spolkové činnosti jako neziskové právní formy.
Abstract in different language: This thesis describes the associtaion as a special form of legal entity. The goal is to find and describe the general features, that characterize the association as a legal person. This is the subject of the first part of this work/thesis. The second part describes the process of constitution and disoluttion of such an organisation. The third part deals with the member position within the organisation, with the General Meeting and statutory authority. The final section focuses on the financial elements of a non-profit organisation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petr Rys, Spolkove pravo 2013.pdfPlný text práce679,3 kBAdobe PDFView/Open
Rys - Louda - VP.pdfPosudek vedoucího práce663,71 kBAdobe PDFView/Open
Rys - Lego - OP.pdfPosudek oponenta práce679,5 kBAdobe PDFView/Open
Rys - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce405,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9856

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.