Název: Spolkové právo
Další názvy: voluntary association
Autoři: Rys, Petr
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Lego, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9856
Klíčová slova: spolek;právnické osoba;založení;vznik;zrušení;zánik;členové;členská schůze;statutární orgán;zisk
Klíčová slova v dalším jazyce: volluntary association;legal person;formation;disoluttion;members;general meeting;statutory authority;profit
Abstrakt: Tato práce popisuje spolek jako zvláštní formu právnické osoby. Jejím cílem je najít a obecně popsat znaky, které charakterizují spolek jako právnickou osobu. To je předmětem první části této práce. Ve druhé části je popsán proces vzniku a zániku spolku. Třetí část se zabývá postavením členů spolku, členské schůze a statutárního orgánu v rámci spolkové činnosti. V závěrečné části jde o finanční náležitosti spolkové činnosti jako neziskové právní formy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the associtaion as a special form of legal entity. The goal is to find and describe the general features, that characterize the association as a legal person. This is the subject of the first part of this work/thesis. The second part describes the process of constitution and disoluttion of such an organisation. The third part deals with the member position within the organisation, with the General Meeting and statutory authority. The final section focuses on the financial elements of a non-profit organisation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Petr Rys, Spolkove pravo 2013.pdfPlný text práce679,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rys - Louda - VP.pdfPosudek vedoucího práce663,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rys - Lego - OP.pdfPosudek oponenta práce679,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rys - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce405,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9856

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.