Title: Prácheňský mikroregion: analýza potenciálu cestovního ruchu a návrh aktualizace rozvoje mikroregionu
Other Titles: The Prachensky microregion: a tourism potential analysis and an update of development of microregion´s proposal
Authors: Kašáková, Alena
Advisor: Preis, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9868
Keywords: cestovní ruch;potenciál cestovního ruchu;lokalizační předpoklady;Prácheňský mikroregion;Prácheňsko;Prácheň;rozvoj;hodnocení
Keywords in different language: the tourism;teh potential of tourism;contions lokalizacion;Prachensky microregion;Prachensko;Prachen;development;evaluation
Abstract: Název práce je Prácheňský mikroregion: analýza potenciálu cestovního ruchu a návrh aktualizace rozvoje mikroregionu. Práce se zabývá analýzou potenciálu cestovního ruchu v jednotlivých obcích Prácheňska. Na základě dotazníkového šetření byly sestaveny kartogramy potenciálu pro cestovní ruch v mikroregionu. Z výzkumu vyplynulo, že největšího potenciálu dosáhlo město Horažďovice. Celkově je potenciál v Prácheňském mikroregionu na nízké úrovni, ale má celkem velký potenciál pro jeho rozvoj. V závěru práce byla navržena aktualizace rozvoje mikroregionu ? v části, jež se zabývá cestovním ruchem.
Abstract in different language: The title of my work is The Prachensky microregion: a tourism potential analysis and an update of development of microregion´s proposal. This bachelor thesis analysis the potential of tourism in the villages of Prachensko. Based on the survey were compiled cartograms potential for tourism in the microregion. The research showed that the greatest potential reached by the city Horazdovice. Overall, the potential for microregion Prachensko at a low level, but has quite a potential for its development. The conclusion was proposed to update of development of microregion´s in part, which deals with tourism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kasakova_Alena_2013.pdfPlný text práce4,85 MBAdobe PDFView/Open
kasakova v.pdfPosudek vedoucího práce613,37 kBAdobe PDFView/Open
kasakova o.pdfPosudek oponenta práce899,51 kBAdobe PDFView/Open
kasakova.pdfPrůběh obhajoby práce169,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.