Název: Prácheňský mikroregion: analýza potenciálu cestovního ruchu a návrh aktualizace rozvoje mikroregionu
Další názvy: The Prachensky microregion: a tourism potential analysis and an update of development of microregion´s proposal
Autoři: Kašáková, Alena
Vedoucí práce/školitel: Preis, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9868
Klíčová slova: cestovní ruch;potenciál cestovního ruchu;lokalizační předpoklady;Prácheňský mikroregion;Prácheňsko;Prácheň;rozvoj;hodnocení
Klíčová slova v dalším jazyce: the tourism;teh potential of tourism;contions lokalizacion;Prachensky microregion;Prachensko;Prachen;development;evaluation
Abstrakt: Název práce je Prácheňský mikroregion: analýza potenciálu cestovního ruchu a návrh aktualizace rozvoje mikroregionu. Práce se zabývá analýzou potenciálu cestovního ruchu v jednotlivých obcích Prácheňska. Na základě dotazníkového šetření byly sestaveny kartogramy potenciálu pro cestovní ruch v mikroregionu. Z výzkumu vyplynulo, že největšího potenciálu dosáhlo město Horažďovice. Celkově je potenciál v Prácheňském mikroregionu na nízké úrovni, ale má celkem velký potenciál pro jeho rozvoj. V závěru práce byla navržena aktualizace rozvoje mikroregionu ? v části, jež se zabývá cestovním ruchem.
Abstrakt v dalším jazyce: The title of my work is The Prachensky microregion: a tourism potential analysis and an update of development of microregion´s proposal. This bachelor thesis analysis the potential of tourism in the villages of Prachensko. Based on the survey were compiled cartograms potential for tourism in the microregion. The research showed that the greatest potential reached by the city Horazdovice. Overall, the potential for microregion Prachensko at a low level, but has quite a potential for its development. The conclusion was proposed to update of development of microregion´s in part, which deals with tourism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kasakova_Alena_2013.pdfPlný text práce4,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kasakova v.pdfPosudek vedoucího práce613,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kasakova o.pdfPosudek oponenta práce899,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kasakova.pdfPrůběh obhajoby práce169,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9868

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.