Title: Vliv výživy na průběh gravidity
Other Titles: Nutrition Influence on Process of Pregnancy
Authors: Pospíšilová, Jana
Advisor: Nesvadbová, M
Referee: Horová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9892
Keywords: těhotenství;gestace;výživa;stravování;obtíže
Keywords in different language: pregnancy;gestation;nutrition;diet;trouble
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vlivem výživy na průběh gravidity, na porodní hmotnost novorozence, angažovaností porodních asistentek v edukaci žen o zdravé výživě. Dále popisuje vitaminové suplementy a těhotenské obtíže. Praktická část balakářské práce řeší kvantitativní výzkum pomocí otevřeného dotazníku, který porovnává dvě skupiny žen, jež mají odlišný vztah ke zdravé výživě.
Abstract in different language: My bachelor work concerus in nutrition influence during pregnancy, of birth weight of newborn babies, of midwives involvement in edukation of women about heathy diet. Then it describes vitamine suplements and gravidity troubles. Practical part of my work deals with qualititave exploration by means of an open questuinnaire, with compares two groups of women, who have different relation to heathy diet.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jana Pospisilova.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
Pospisilova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce61,1 kBAdobe PDFView/Open
Pospisilova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce93,91 kBAdobe PDFView/Open
Pospisilova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce423,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9892

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.