Název: Ošetřovatelská péče o cévní přístupy pro hemodialýzu
Další názvy: Nursing care of vascular access for hemodialysis
Autoři: Hrubá, Dana
Vedoucí práce/školitel: Lupoměská, Ivana
Oponent: Čagánková, Eliška
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9946
Klíčová slova: cévní přístup;centrální žilní katétr;hemodialýza;ošetřovatelská péče;edukace
Klíčová slova v dalším jazyce: vascular access;central venous catheter;hemodialysis;nursing care;education
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči o jednotlivé typy cévních přístupů pro hemodialýzu, zejména na prevenci vzniku komplikací. V práci je sledováno dodržování stanovených pracovních postupů ošetřovatelské péče o cévní přístupy ze strany sester, zejména při manipulaci s centrálními žilními katétry. Zaměřuje se na edukaci pacientů v péči o cévní přístup a zdůrazňuje důležitost a nezbytnost dokumentace k cévnímu přístupu. V závěru práce jsou navrženy edukační letáky pro pacienty při ošetřování cévního přístupu a návrh karty cévního přístupu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the nursing care for the individual types of vascular accesses for hemodialysis, especially the prevention of complications. The part is monitored compliance with the operating procedures of nursing care for vascular accesses by nurses, especially in the handling of central venous catheters. It focuses on the education of patients in the care of vascular access and emphasizes the importance and necessity documentation to vascular access. At the end of thesis is suggested educational leaflets for patients in the treatment of vascular access and vascular access card proposal.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Dana Hruba.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hruba - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce83,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hruba - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce68,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hruba_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce62,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9946

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.