Title: Ošetřovatelská péče o cévní přístupy pro hemodialýzu
Other Titles: Nursing care of vascular access for hemodialysis
Authors: Hrubá, Dana
Advisor: Lupoměská, Ivana
Referee: Čagánková, Eliška
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9946
Keywords: cévní přístup;centrální žilní katétr;hemodialýza;ošetřovatelská péče;edukace
Keywords in different language: vascular access;central venous catheter;hemodialysis;nursing care;education
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči o jednotlivé typy cévních přístupů pro hemodialýzu, zejména na prevenci vzniku komplikací. V práci je sledováno dodržování stanovených pracovních postupů ošetřovatelské péče o cévní přístupy ze strany sester, zejména při manipulaci s centrálními žilními katétry. Zaměřuje se na edukaci pacientů v péči o cévní přístup a zdůrazňuje důležitost a nezbytnost dokumentace k cévnímu přístupu. V závěru práce jsou navrženy edukační letáky pro pacienty při ošetřování cévního přístupu a návrh karty cévního přístupu.
Abstract in different language: The thesis is focused on the nursing care for the individual types of vascular accesses for hemodialysis, especially the prevention of complications. The part is monitored compliance with the operating procedures of nursing care for vascular accesses by nurses, especially in the handling of central venous catheters. It focuses on the education of patients in the care of vascular access and emphasizes the importance and necessity documentation to vascular access. At the end of thesis is suggested educational leaflets for patients in the treatment of vascular access and vascular access card proposal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Dana Hruba.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
Hruba - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce83,6 kBAdobe PDFView/Open
Hruba - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce68,66 kBAdobe PDFView/Open
Hruba_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce62,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9946

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.