Název: Raně středověké osídlení Karlovarska
Další názvy: Early Middle-Ages Settlement of Karlovy Vary Region
Autoři: Brachtel, Oto
Vedoucí práce/školitel: Schejbalová, Zdeňka
Oponent: Gojda, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10284
Klíčová slova: Karlovy Vary;raný středověk;Slované;hradiště;výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: Karlovy Vary;early middle ages;Slavs;castle;research
Abstrakt: Práce shrnuje osídlení od příchodu slovanů do 12. století, mapuje a reviduje existující výzkumy.
Abstrakt v dalším jazyce: The work summarizes the extent of settlement since the arrival of Slavs to the 12th century, maps and reviewes existing studies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
oto-brachtel-bc-prace.pdfPlný text práce3,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brachtel_Schejbalova VP.pdfPosudek vedoucího práce845,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brachtel_Gojda OP.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brachtel.pdfPrůběh obhajoby práce140,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10284

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.