Title: Raně středověké osídlení Karlovarska
Other Titles: Early Middle-Ages Settlement of Karlovy Vary Region
Authors: Brachtel, Oto
Advisor: Schejbalová, Zdeňka
Referee: Gojda, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10284
Keywords: Karlovy Vary;raný středověk;Slované;hradiště;výzkum
Keywords in different language: Karlovy Vary;early middle ages;Slavs;castle;research
Abstract: Práce shrnuje osídlení od příchodu slovanů do 12. století, mapuje a reviduje existující výzkumy.
Abstract in different language: The work summarizes the extent of settlement since the arrival of Slavs to the 12th century, maps and reviewes existing studies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
oto-brachtel-bc-prace.pdfPlný text práce3,13 MBAdobe PDFView/Open
Brachtel_Schejbalova VP.pdfPosudek vedoucího práce845,29 kBAdobe PDFView/Open
Brachtel_Gojda OP.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Brachtel.pdfPrůběh obhajoby práce140,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10284

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.