Název: Contemporary Native American Societies as Reflected in World Media Coverage
Další názvy: Contemporary Native American Societies as Reflected in World Media Coverage
Autoři: Laznová, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Kašparová, Jana
Oponent: Velkoborská, Kamila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10309
Klíčová slova: současný život původních obyvatel;Spojené státy americké;odraz v médiích;alkoholismus;kasina;kultura;pozemkové spory;američtí Indiáni;původní obyvatelé Ameriky
Klíčová slova v dalším jazyce: contemporary native american societies;world media;alcohol abuse;criminality;casinos;culture;american Indians;native Americans
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o současném životě původních obyvatel Ameriky a jejich problémech z pohledu světových médií. Stručný přehled historických událostí naznačuje důvody změn ve vývoji společností původních obyvatel Ameriky. Další kapitoly seznamují s jednotlivými otázkami a problémy, kterým musí původní obyvatelé Ameriky v současné době čelit. Mezi ně patří závislost na alkoholu, kriminalita, provozování kasin, pozemkové spory mezi původními obyvateli a Spojenými Státy a záležitosti týkající se kultury původních obyvatel. Cílem této práce je uvést čtenáře do obecného povědomí o současné situaci Amerických Indiánů žijících na území dnešních Spojených Států a poskytnout jim základní informace o jejich současném životě.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor Thesis refers to the contemporary life and problems concerning the indigenous societies of America as they are reflected in the world media coverage. The brief historical overview in the first chapter outlines the reason of the changes in the development of Native American societies. The next chapters introduce the particular issues and problems which Native American people have to face in the present. These issues include alcohol abuse, criminality, casino conducting, land disputes between Native Americans and the United States and issues related to the culture of the US indigenous nations. The Thesis is aimed to serve as a general introduction to the contemporary situation of Native American people of the United States and provide the reader with basic knowledge of their contemporary life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Laznova_2013.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Laznova.pdfPosudek vedoucího práce992,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Laznova.pdfPosudek oponenta práce958,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Pavla Laznova.pdfPrůběh obhajoby práce101,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10309

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.