Název: Vytvoření měřicího pracoviště s frekvenčním měničem, PLC a převodovkou MODACT pro výuku
Další názvy: Creation of measuring workplace with frequency converter, PLC and gear unit MODACT for education
Autoři: Kovarovič, Jan
Vedoucí práce/školitel: Preuss, Petr
Oponent: Hamar, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10495
Klíčová slova: měřící pracoviště;servomotor;frekvenční měnič;PLC;řízení motoru;programování PLC;Simple3
Klíčová slova v dalším jazyce: measuring workplace;servomotor;frequency converter;PLC;motor control;PLC programming;Simple3
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce popisuje jednotlivé součásti měřícího pracoviště a jejich funkci. Dále je věnována pozornost programovaní PLC, konkrétně v jazyce Simple3. V práci je také popsána konstrukce měřícího pracoviště.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis describes individual parts of the measuring workplace and their function. Attention is also paid to the PLC programming, specifically in the language Simple3. The thesis also describes the design and construction of the workplace.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan Kovarovic - Bakalarska Prace.pdfPlný text práce6,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053735_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce293,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053735_oponent.pdfPosudek oponenta práce454,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053735_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce170,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10495

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.